Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nieuwe subsidiemogelijkheid digitale cultuur, vormgeving & architectuur

Deze regeling wordt in januari 2020 gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds. Je kunt een aanvraag indienen vanaf 1 maart 2020, de deadline is 8 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar.
ontwerp-infrastructuur


Aanvullend op de bestaande regelingen voor culturele instellingen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, zoals de Activiteitenprogramma's voor één of twee jaar ondersteuning, ontstaat er met deze nieuwe vierjarige instellingssubsidie een oplopende keten van ondersteuningsmogelijkheden voor instellingen binnen de creatieve industrie. Op die manier wil het Stimuleringsfonds een veerkrachtige en dynamische ontwerp-infrastructuur mogelijk maken.

indienen


Vanaf 1 maart 2020 is de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 beschikbaar en kunt u via het aanvraagformulier uw aanvraag indienen. In het voorjaar wordt ook het subsidieplafond van deze regeling bekend gemaakt.

 

tijdpad

  • Januari 2020: Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie gepubliceerd
  • Tussen 1 maart 2020 en 8 mei 2020: Aanvraagperiode voor Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie
  • 4 juni 2020: Op de dag dat de Raad voor Cultuur de adviezen voor de Culturele Basisinfrastructuur presenteert stelt het Stimuleringsfonds aanvragers over de uitkomst van het advies binnen deze regeling op de hoogte.
  • 30 september 2020: Deadline Deelregeling Activiteitenprogramma
Thema's
Deel dit artikel