Call for Sector Skills Alliances (SSA) voor cultureel erfgoed

Het Erasmus+ subsidieprogramma heeft in 2020 een call for proposals voor projecten in beroepsonderwijs en -opleiding om met Europese partners een blauwdruk voor cultureel erfgoed te ontwikkelen.

Binnen het Europese programma Erasmus+ bestaat de mogelijkheid tot het indienen van projecten in beroepsonderwijs- en opleiding binnen specifieke sectoren. Bij de nieuwste oproep (Call for proposals 2020) bestaat de mogelijkheid om met Europese partners een blueprint voor de erfgoedsector te ontwikkelen, waarbij het gaat om het opzetten van een Europa-brede strategische aanpak.

De call valt onder de actielijn Strategische partnerschappen (KA2) - Sector Skills Alliances (SSA). De uiterlijke indieningsdatum is 26 februari 2020 (17.00 uur).
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (directie Erfgoed en Kunsten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Informatiebijeenkomst Sector Skills Alliances – Blueprint Cultureel Erfgoed Sector Skills Alliances zijn samenwerkingsprojecten tussen organisaties in Europa om een sector specifieke vaardighedenstrategie (skills strategy) te ontwikkelen. De blauwdruk voor cultureel erfgoed kan de positie van de sector versterken en bijdragen aan de restauratiekwaliteit in Europa.

Lees meer over de call bij Erasmusplus.

Thema's
Deel dit artikel