Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie gepresenteerd

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. Brancheverenigingen stelden gezamenlijk de code op, die ze vrijdag 1 november overhandigden aan minister Van Engelshoven.

De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector stelden gezamenlijk de code op die ze vandaag overhandigden aan minister Van Engelshoven. “Als een sector het goede voorbeeld moet geven is dat de cultuursector: we zijn van en voor iedereen”, aldus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Met het toepassen van de code zet een culturele of creatieve organisatie een wezenlijke stap om relevant en aantrekkelijk te blijven voor alle groepen in onze snel veranderende samenleving. 

Thema's
Deel dit artikel