DutchCulture versterkt kennisuitwisseling met Europa op het gebied van (digitaal) erfgoed

Binnen het programma Europe + Heritage 2019 ondersteunt DutchCulture de kennisuitwisseling en de netwerkverbreding van (digitaal) erfgoedprofessionals. Projecten die deze kennisuitwisseling bevorderen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning en subsidies.

In navolging op het European Year of Cultural Heritage in 2018 start DutchCulture het programma Europe + Heritage 2019 – 2020. Binnen dit programma ondersteunt de programmacoördinator, Veysel Yuce, (internationale) expertmeetings en kennisuitwisselingen in het kader van Europees (digitaal) erfgoed. DutchCulture zal ook zelf netwerkmeetings organiseren en calls en nieuws in haar brede netwerk delen.

Verder biedt DutchCulture in dit programma ondersteuning in de vorm van adviesgesprekken voor organisaties die een Europees (digitaal) erfgoedproject willen starten, het Heritage Foreign Visitors Program om buitenlandse erfgoedexperts naar Nederland te halen en een kleine vergoeding voor reiskosten van (jonge) erfgoedprofessionals die binnen Europa reizen om hun netwerk en kennisuitwisseling te versterken. Daarnaast zal er een ondersteuningsregeling zijn voor initiatieven en projecten die zich richten op kennisuitwisseling tussen Nederland en Europa op het gebied van (digitaal) erfgoed in de vorm van 7 subsidies van 5.000 euro.

Thema's
Deel dit artikel