Ontwerpen voor inclusie: hoe pak je dat aan?

Bij ontwerpen voor inclusie schenk je speciale aandacht aan diversiteit bij gebruikers. In het stappenplan van Gebruiker Centraal vind je informatie en methoden over hoe dit te doen en hoe je inzichten te delen met anderen.

Bij inclusie gaat het erom dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving, dus ongeacht hun diversiteit in fysieke, cognitieve (waaronder taal) en psychosociale vaardigheden, en de omstandigheden waaronder zij leven.

Een belangrijke voorwaarde voor participatie is gebruik kunnen maken van beschikbare informatie- en communicatiemiddelen, die vaak digitaal zijn. Mensen met beperkingen in vaardigheden of vanwege omstandigheden kunnen dit om verschillende redenen lastig vinden. De Nederlandse overheid is wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat haar digitale dienstverlening voor alle burgers goed toegankelijk en bruikbaar is.

Ontwerpen voor inclusie betekent dat de volledige diversiteit van mensen optimaal gebruik kan maken van (digitale) informatie- en communicatiemiddelen. Het is een ontwerpaanpak waarin ontwerpers en andere betrokkenen bij het ontwerpen van hun producten, diensten of omgevingen:

  • rekening houden met diverse mogelijke beperkingen van gebruikers, in vaardigheden of vanwege hun omstandigheden
  • gebruikers met diverse beperkingen in het gehele ontwerpproces betrekken.
Thema's
Deel dit artikel