Europeana call for proposals: Digital Cultural Heritage for Open Science

Europeana stelt een budget van 25,000 euro beschikbaar voor de planning en organisatie van evenementen die cultureel erfgoedprofessionals en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in cultureel erfgoed samenbrengen.

Het budget van 25,000 euro is beschikbaar voor de planning en organisatie van evenementen die een tweeledig doel hebben:

 1. kansen en uitdagingen bespreken van het hergebruik van cultureel erfgoeddata in onderzoek, en 
 2. trainingsmogelijkheden bieden om digitale vaardigheden te ontwikkelen van cultureel erfgoedprofessionals in onderzoeksprojecten.

De voorstellen moeten relevant zijn voor het huidige debat over Open Science op Europees niveau en moeten passen binnen het generieke framework dat de EU-strategieën en programma's voor onderzoek en cultureel erfgoed hebben neergezet. Het budget is beschikbaar voor:

 • Conferenties
 • Workshops
 • Een serie van seminars
 • Summer schools
 • Trainingsactiviteiten

Mogelijke thema's zijn:

 • FAIR
 • Linked Open (Usable) Data
 • Datastandaardisatie en interoperabileit
 • Auteursrechten (uitzonderingen voor onderzoek en best practices) 
Thema's
Deel dit artikel