Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation

De Europese commissie heeft in juni 2019 een voortgangsrapport uitgebracht over de staat van digitalisering, online toegankelijkheid en digitale preservering van erfgoed zoals die is beschreven in de aanbeveling uit 2011.

Het doel van het rapport is de implementatievoortgang van EU-lidstaten te meten op vijf gebieden die in de aanbeveling in 2011 zijn gedaan over een holistische benadering van de digitale levenscyclus van cultureel erfgoed. Daarnaast wil het rapport een overzicht geven van beleid en strategieën rondom digitalisering van cultureel erfgoed en tot slot wil het rapport ook best practices en kansen uitlichten. 

 

Thema's
Deel dit artikel