Verschenen: Raad voor Cultuur, Advies Cultuurbestel 2021-2024

Het advies cultuurbestel ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ is nu te lezen op de website van de Raad voor Cultuur. Op pagina 94 schrijft de raad over de toekomst van de digitalisering van cultuur en de rol voor DEN in dit proces.

Kruisbestuiving erfgoed & kunsten

DEN waardeert het zeer dat de raad de up to date technologische kennis van DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering erkent en oog heeft voor de goede relaties die DEN met de erfgoed- en cultuursector heeft opgebouwd. Ook het pleidooi voor de uitbreiding van het budget, zodat DEN haar functie in de volle breedte kan vervullen, is goed nieuws. Het stimuleren van de kruisbestuiving tussen erfgoed en kunsten vormt eveneens een speerpunt voor DEN. Samen met de cultuursector werken we vanaf 2021 verder aan het benutten van kansen en mogelijkheden in een digitaliserende samenleving.

Thema's
Deel dit artikel