Nieuw gereedschap voor historici: crowd leert computer lezen

De Volkskrant besteedde aandacht aan de eerste resultaten van het succesvolle AI-project van het Stadsarchief Amsterdam: Crowd leert computer lezen. Dit project kan het beeld van de geschiedenis van Amsterdam veranderen.

Nieuwe ontdekkingen

In het artikel komen een aantal nieuwe ontdekken aan bod die zijn gedaan met behulp van de AI-tool. Zo bestond er bijvoorbeeld een vrije zwarte gemeenschap in zeventiende-eeuws Amsterdam.

'Oude handschriften lezen is voor de meeste mensen niet te doen. Maar de computer kan het wel. Die zet, met hulp van menselijke experts, in rap tempo kilometers handgeschreven historische papieren uit het Stadsarchief Amsterdam om in digitale tekst. Een schat aan informatie over de stad en haar inwoners komt daardoor vrij.'

Thema's
Deel dit artikel