Raad voor Cultuur publiceert advies over financiering cultuur

In het nieuwe advies Financiering van Cultuur stelt de Raad van Cultuur voor om een revolverend investeringsfonds voor de kunsten aan te stellen.

Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft.

Thema's
Deel dit artikel