Verkiezingen Provinciale Staten: Cultuur in de verkiezingsprogramma's

Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie?

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) heeft overzichtelijke samenvattingen gemaakt van de partijprogramma’s in alle provincies.  Lees de samenvattingen per provincie. Het LKCA heeft hier bovendien een overkoepelende analyse van opgesteld.

Enquête
Daarnaast hield het LKCA een enquête onder 339 culturele professionals, met de vraag in hoeverre het provinciale beleid hun aandacht heeft. De verkenning concentreerde zich op cultuureducatie en cultuurparticipatie, in het brede werkveld van cultuur op school en in de vrije tijd. Uit de enquête blijkt dat het provinciale cultuurbeleid vaak onzichtbaar blijft, en dat het weinig actief en te bureaucratisch is. Wat zijn de aanbevelingen van de ondervraagden voor na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019?

 

Thema's
Deel dit artikel