Cultuur+Ondernemen: Governance code cultuur '19

De Governance Code Cultuur zet zich samen met de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit in voor een gezonde en veerkrachtige sector.

Elk van de codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Culturele Diversiteit op een structurele verankering van culturele diversiteit binnen de organisatie.

Lees meer over de Codes Cultuur: cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/toolkit/codes-cultuursector

Thema's
Deel dit artikel