Advies Raad voor Cultuur 'Later is al lang begonnen', muziektheater van de toekomst

De raad adviseert meer overheidsgeld vrij te maken om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen en ruimte te creëren voor toegankelijk muziektheater voor een breder publiek.

In het advies staat een korte passage over een plan van de werkgroep Digitale Infrastructuur Podiumkunsten:

“Bij het ontwikkelen van een betere uitwisseling van publieksgegevens en data rond de kaartverkoop tussen theaters en bespelers is de sector zelf aan zet. Het plan dat de werkgroep Digitale Infrastructuur Podiumkunsten van NAPK, VSCD en VVTP hiervoor ontwikkelt, ziet de raad als kansrijk.” (p.59)

‘Later is al lang begonnen’ is een van de tien sectoradviezen die de raad tussen najaar 2017 en begin 2019 uitbrengt. Die vormen samen met onder meer de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’de bouwstenen voor een advies over de herziening van het cultuurbestel. Dit stelseladvies zal in het voorjaar verschijnen.

Lees het persbericht

Download Created with Sketch.
Later is al lang begonnen

Sectoradvies Muziektheater

Thema's
Deel dit artikel