Verslag Netwerkdag Oorlogsbronnen Lost and Found

Zoeken en vinden van erfgoedmateriaal dat verspreid ligt over honderden archieven, musea, bibliotheken en herinneringscentra is makkelijker sinds het mogelijk is bronnen digitaal, online en open te delen.

Voor wat betreft de verbeterde vindbaarheid van bronnen rond het thema WO2 brengt het Netwerk Oorlogsbronnen die theorie ook in praktijk. Tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen met het thema 'Lost and found', waar zo'n 165 deelnemers en geïnteresseerden samen kwamen, ging men daar op in. 

Lees het verslag: oorlogsbronnen.nl/nieuws/de-verborgen-wereld-achter-vindbare-oorlogsbronnen

Thema's
Deel dit artikel