De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, de samenwerking en de activiteiten van DEN. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directie van DEN met advies terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het werkterrein van de stichting. Zij koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en gevoel voor de belangen en achtergronden van de samenstellende delen en de maatschappelijke context van het brede cultuurveld. 

De Raad van Toezicht van DEN bestaat uit de volgende leden:

  • drs. Hermineke van Bockxmeer, Concerndirecteur Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam (voorzitter)
  • dr. Paul Baak, Principal Consultant KBenP
  • Norbert Bode, Communication & Marketing Director bij Holland Festival en adviseur bij Fonds Podiumkunsten
  • Tom De Smet, Msc, algemeen directeur COMM en hoofd archieven Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  • drs. Lija Groenewoud van Vliet, Co-founder In4Art
  • prof. dr. Guus Schreiber, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Web & Media group, Computer Science Department)
  • dr. Gerdien Verschoor, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

 

De functies in de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Download Created with Sketch.
Profielschets van de Raad van Toezicht

Hierin vind je onder andere meer informatie over de taken en samenstelling van de Raad.

 

Rooster van aftreden

 

Naam
Datum van toetreden
Verwachte datum van aftreden
Hermineke van Bockxmeer (voorzitter) 06-07-2017 07-2021 (herbenoembaar)
Paul Baak (lid) 26-09-2014 07-2022 (niet herbenoembaar)
Norbert Bode (lid) 17-06-2019 06-2023 (herbenoembaar)
Guus Schreiber (lid) 22-04-2013 04-2021 (niet herbenoembaar)
Tom De Smet (lid) 06-07-2017 07-2021 (herbenoembaar)
Lija van Vliet (lid) 17-06-2019 06-2023 (herbenoembaar)
Gerdien Verschoor (lid) 22-03-2016 03-2020 (herbenoembaar)
Deel dit artikel