Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Subsidiewijzer

Met dit overzicht helpen we jouw project of instelling snel de weg vinden naar geschikte fondsen voor digitalisering en culturele innovatie in Nederland en Europa. 

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitalisering

Op zoek naar subsidiemogelijkheden voor je digitaliseringproject? DEN houdt een overzicht bij van de belangrijkste subsidieregelingen en fondsen die aanvragen accepteren op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed. Het overzicht geeft beknopte beschrijvingen die grotendeels ontleend zijn aan de websites van de fondsen en regelingen.

Het overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt. Het overzicht streeft geen compleetheid na, je kunt geen rechten ontlenen aan de hier gepresenteerde informatie.

Waarom en wanneer vraag je subsidie aan?

In eerste instantie vereist een digitaliseringproject structurele investeringen van je instelling zelf. Daarnaast is het mogelijk stimuleringssubsidies voor publieksgerichte digitaliseringsprojecten aan te vragen bij fondsen. De conceptfase van het project is daarvoor het meest geschikte moment, nadat in de initiatieffase de haalbaarheid van subsidies al is onderzocht. Wanneer de contouren van het project duidelijk zijn, kun je contact opnemen met fondsen om het project aan te melden en horen of en voor welke subsidies het in aanmerking komt.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.