Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet om met de hele erfgoedsector in Nederland een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen en te gebruiken voor het verbeteren van zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van het digitaal erfgoed.

DEN is de kennispartner binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed en verzorgt kennisontwikkeling en kennisdeling op strategisch niveau. Ook zet DEN in op een eenduidige, sectoroverstijgende manier van online kennisdeling voor alle niveaus binnen het netwerk. De werkgroep Kennis in het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt voorgezeten door een medewerker van DEN.


Daarnaast maakt de directeur van DEN deel uit van de programmaraad van het Netwerk Digitaal Erfgoed, zodat informatie breed wordt gedeeld en activiteiten worden afgestemd om gezamenlijk bij te dragen aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. 

Download hier de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed (2015)

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.