Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Keynote Kati Price

Kati Price is hoofd van de afdeling Digital Media. Haar afdeling bestaat uit elf medewerkers, onder wie contentspecialisten, technici en ontwerpers.

Het V&A was één van de eerste online musea. De website, in 1996, had toen een indeling die voornamelijk gebaseerd op de verschillende afdelingen. Inmiddels is de collectie van het V&A het hart geworden van de online presentatie.

Veel van de informatie over de collecties dateert van 2008. Na 2008 is er aan de gedigitaliseerde objecten (soms met foto’s, soms niet) niet zoveel veranderd. In 2009 is de zoekfunctie voor de online collecties live gegaan, met 1,2 miljoen objecten en 772.000 afbeeldingen. Ook de archieven zijn gedigitaliseerd en online raadpleegbaar. Dit betreft het meest ‘text only’ informatie

“Why collections online? To enrich people’s lives by promoting research, knowledge and enjoyment of the designed world.”

Het doel is het verrijken van het leven van de mensen. Door aan te zetten tot onderzoek, uitbreiding van kennis en het genieten van de ‘designed world’. Afhankelijk van je voorkennis en je vragen kun je in de collectie browsen of zoeken.

De diversiteit binnen de collectie zorgt ook voor digitale uitdagingen: het publiek wil verschillende dwarsdoorsnedes maken waar gerelateerde objecten op basis van verschillende invalshoeken bij elkaar vindbaar is. William Morris is bijvoorbeeld het meest gezocht op de website. Daarvoor is V&A op zoek naar een oplossing om de bronnen betreffende Morris, die in verschillende deelcollecties zitten, bijeen te brengen. De bronnen over Morris zijn zoal te vinden in de archieven, de kunstbibliotheek, de afbeeldingen, de winkel en in de publicaties. Volgens Kati Price is het voor het publiek geweldig als al deze bronnen op één plek te vinden zijn. En dan in gezamenlijkheid interessanter gepresenteerd dan op een zoekresultatenpagina. V&A zoekt hiervoor momenteel nog een geschikte vorm.

De grootste uitdaging voor de V&A collecties is de inwisselbaarheid tussen bijvoorbeeld de bibliotheeksystemen, archieven en collectiecontent. Er is ontsloten met verschillende metadata en systemen. Wel is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open source software.

In opdracht van V&A heeft een ontwerpbureau het digitale zoekgereedschap ‘Spelunker’ ontwikkeld. Daarmee kun je via willekeurige routes de digitale collectie van V&A ontdekken. De titel van het gereedschap is een analogie met het op ontdekkingstocht gaan in grotten.

V&A wil haar publiek met de collectie juist inspireren tot dingen zelf maken. Vanuit haar focus op 5.000 jaar menselijke creativiteit benadert V&A haar publiek als 'maker'. Hergebruik staat centraal. Spelen met bestaande objecten en die bewerken tot iets nieuws. Zo wordt ook veel gebruik gemaakt van brei- en quiltpatronen uit de collectie. Persoonlijk zou Kati Price nog veel meer uit de collectie beschikbaar willen stellen voor hergebruik door het publiek.

V&A heeft jaarlijks een omzet van een half miljoen pond uit diverse licenties op hergebruik van onderdelen uit de collectie. Dat maakt dat niet alles zomaar vrijgegeven kan worden voor hergebruik.

Publieksonderzoek

Met behulp van een online enquête via de website zijn vragen aan de websitebezoekers gesteld. Dit onderzoek is door V&A zelf gedaan.

Er werd steeds vanuit gegaan dat de online collecties vooral voor professionele doeleinden werd gebruikt. Maar uit de enquête bleek dat de meeste mensen juist uit persoonlijke interesse naar de site kwamen. Daarna kwam pas de groep van professionals en academici. Dit betekent dat de informatie, die vooral in academische stijl geschreven is, aangepast moet worden. Want van mensen die uit persoonlijke interesse naar de website komen, kun je geen specialistische voorkennis verwachten. De professionele groep gebruikers bestond grotendeels uit mensen die inspiratie zochten voor hun eigen werk. Ook die wetenschap maakt dat de teksten herzien moeten worden.

Er bleken veel vragen te zijn over bepaalde tijdsperiodes. Daar bleek de informatie op de website nog niet goed in te voorzien.

In de toekomst wil V&A ook gebruik gaan maken van ‘User Generated Content’. Dus de kennis die bij het publiek aanwezig is gebruiken voor de online ontsluiting van de collecties. Veel gebruikers maken alleen gebruik van het online V&A museum en komen er niet persoonlijk. Die kennis is voor het museum belangrijk bij het bepalen van wat het publiek nodig heeft.

Naar aanleiding van het gebruikersonderzoek zijn vier typen gebruikers met vier persona’s gedefinieerd. De vier typen gebruikers worden bepaald aan de hand van vier onderdelen, te weten: bekendheid met het museum, bekendheid met het onderwerp, kennis van onderzoek doen en op zoek zijnde naar een specifiek object. Op basis hiervan worden user stories voor deze vier personas uitgewerkt.

Download de presentatie van Kati Price als PDF

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.