Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Keynote Harry Verwayen

Harry Verwayen, directeur van Europeana, begint met een citaat uit het boek van Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Grand Hotel Europa’. Het boek speelt zich af tegen de achtergrond van Venetië, dat haast tot een openluchtmuseum is verworden. Europa als het recreatiegebied voor de rest van de wereld, waarbij geschiedenis het voornaamste is dat Europa nog te bieden heeft. En geschiedenis trekt toerisme. En toerisme op grote schaal beïnvloedt het dagelijks leven van de bevolking.

Harry haalt een aantal cijfers aan uit een studie naar de culturele en creatieve markt binnen Europa:

The Culture and Creative Industry is Europe’s 3rd largest employer and provides 2 times more jobs than the automotive sector does. You are not a burden to the hard-working taxpayer, you are the hard-working taxpayer.

Culturele instellingen kunnen een onderscheidende rol spelen in de historische waarde van Europa. Erfgoed-innovators kunnen volgens hem een positieve verandering in Europa bewerkstelligen.

Een voorbeeld op de Europeana website: maart is vrouwenmaand. Dit is aanleiding om een online tentoonstelling over vrouwen met historische impact te maken op de Europeana website: bijvoorbeeld over Aletta Jacobs. 100 jaar geleden was er voor vrouwen nog geen kiesrecht en Aletta Jacobs was een belangrijk voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. Door de informatie van verschillende instellingen (archieven, bibliotheken) onderling te delen maak je je collecties relevant. De historische context maakt de bezoeker idealiter bewust van de verworvenheden van het democratisch kiesrecht.

Vele instellingen in Nederland en Europa beschikken over een digitale collectie. Door ze deelbaar te maken maak je je informatie relevanter. Tot nu toe is slechts 7 % van de collecties digitaal  beschikbaar.

Een ander voorbeeld dat Harry Verwayen gebruikt om de meerwaarde van historische bronnen duidelijk te maken is ‘shared history’, bijvoorbeeld over jouw straat. Wie heeft er in jouw straat gewoond? Wat is de achtergrond van jouw woonomgeving? Door letterlijk dichtbij huis te blijven, wordt het publiek aangesproken.

Nederland is leidend op het gebied van digitalisering van erfgoed. Erfgoedinstellingen kunnen hier op korte termijn al verder aan bijdragen door ‘trusted sources’, dus geautoriseerde bronnen aan te bieden, informatie die dicht bij het publiek staat te delen en daarmee het verschil te maken.

Download de presentatie van Harry Verwayen als PDF

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.