Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Privacy bij DEN

Bij DEN hechten wij waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens. In onze verklaring lees je welke gegevens we verwerken en met welk doel.

Wie wij zijn en wat wij doen

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is een stichting zonder winstoogmerk, die onder andere als doel heeft de toegankelijkheid van het Nederlandse culturele erfgoed door middel van digitale ontsluiting te bevorderen.

Wij bieden in het kader van onze doelstelling allerlei diensten aan, onder andere via onze website, nieuwsbrieven en e‐mails, in persoonlijke contacten en tijdens bijeenkomsten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens. Soms werken wij samen met andere organisaties, instellingen en bedrijven. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. DEN is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot voornoemde persoonsgegevens.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie DEN persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is derhalve van toepassing op:

  • klanten en andere relaties van DEN;
  • bezoekers van de websites van DEN;
  • ontvangers van nieuwsbrieven en e‐mails van DEN;
  • bezoekers van door DEN georganiseerde bijeenkomsten en congressen; en
  • alle andere personen die contact opnemen met DEN of van wie DEN persoonsgegevens verwerkt.
Privacyverklaring

Download de volledige privacyverklaring van DEN

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.