Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Netwerk

DEN is een echte netwerkorganisatie. We werken dan ook nauw samen met diverse partners. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband. Hier wordt een aantal samenwerkingsverbanden uitgelicht.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelt een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten. DEN is kennispartner en verzorgt kennisontwikkeling en kennisdeling op strategisch niveau.

Europeana & ENUMERATE

Op Europees niveau is Europeana een belangrijke partner. DEN onderhoudt het ENUMERATE observatory, waarin statistische informatie over digitalisering van erfgoed in Europa wordt bijgehouden.

 

 

Netwerk in de kunstensector

Sinds 2017 bouwen we aan ons netwerk in de kunstensector. Sectorinstituten zijn daarbij belangrijke partners: zoals Het Nieuwe InstituutEYE, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (NLL). Ook stemmen we af met Li-Ma. Binnen de podiumkunsten werken we onder meer samen met de NAPKUvA Bijzondere CollectiesStichting Omroepmuziek en Werkgroep NIT, Nederlands Danstheater en Nationale Opera en Ballet.

Bovensectorale ondersteunende instellingen

Als bovensectorale ondersteunende instelling in de Basisinfrastructuur dragen we samen met de collega’s van Cultuur+OndernemenDutchCultureLKCA en de Boekmanstichting bij aan een vitale cultuursector met een stevig fundament. Omdat digitalisering ook de werkterreinen van deze organisaties raakt, werken we met hen samen op ondernemerschap, internationalisering, educatie en beleidsontwikkeling. DEN is ook lid van de belangenvereniging voor de kunst-, en erfgoedsector Kunsten’92.

Internationale samenwerking

Vanuit ons werk voor cultuurprofessionals op nationaal niveau spelen we in op kansen en mogelijkheden op internationale schaal. Met onze zusterorganisatie PACKED in Vlaanderen hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst waarbinnen we gezamenlijke diensten en producten ontwikkelen en onderhouden.
Theater Utrecht heeft als eerste Nederlands gezelschap met ondersteuning van DEN deelgenomen aan het archiefdoorlichtingstraject van Packed/Firmament in Vlaanderen.

UNESCO

DEN is ten slotte ook actief binnen UNESCO als initiator van het PERSIST-programma en lid van het Comité Nederland voor het Memory of the World-programma.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.