Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Onderzoek & Rapporten

DEN houdt een overzicht bij van eigen en andere interessante onderzoeken en rapporten op het gebied van cultuur & digitalisering. Op deze pagina lichten we enkele van deze publicaties voor je uit.

 

Uitgelichte publicaties van of met bijdragen van DEN

DEN schrijft geregeld mee aan publicaties over belangrijke thema’s zoals digitalisering, innovatieve toepassingen en cultuurbeleid. Daarnaast houden we overheidspublicaties, internationale rapporten en publicaties van de Raad voor Cultuur bij.

Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed

De Taalunie heeft Muziekweb en CEMPER gevraagd een inventarisatie te maken van belangrijk Nederlandstalig muzikaal erfgoed. Dit rapport bundelt de belangrijkste bevindingen uit het project.

Publieksdata in de culturele sector

In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur.

Internationale analyses digitale transformatie in de cultuur

Een verzameling internationale rapporten over de huidige stand van zaken van de digitale transformatie en de cultuursector, met aandacht voor geleerde lessen uit de coronaperiode.

Aanbevelingen over open data in de cultuursector

Het rapport 'Aanbevelingen over open data in de cultuursector', opgesteld in opdracht van de Taalunie Commissie, bevat aanbevelingen over en relevante voorbeelden van het werken met open data door culturele instellingen.

Toekomstverkennen: Vier scenario’s over het cultuurpubliek van de toekomst

Sinds de uitbraak van het covid-19-virus in Nederland vindt de cultuursector zichzelf noodgedwongen opnieuw  uit. Nu is het tijd om te reflecteren op de covid-19-periode en om na te denken over de toekomst van de sector. DEN ontwikkelde met professionals van binnen en buiten de cultuursector vier scenario's over het cultuurpubliek van de toekomst.

Het digitaal erfgoed van de toekomst wordt nu gemaakt

Wat levert de coronacrisis ons op als het om het registreren van digitaal erfgoed gaat? Wat gaan we leren van de nieuwe digitale en online initiatieven voor erfgoed tijdens de coronacrisis? En wat zal beklijven na de crisis? DEN'ers Marcus Cohen en Maaike Verberk schreven een artikel voor Boekman 124: Wie bepaalt wat erfgoed is?

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed.

Boekman Extra: Arttube, lessen van een pioniersplatform

In samenwerking met DEN publiceerde Boekman een Boekman Extra publicatie over Arttube: het kunst- en cultuurplatform dat in 2019 ophield te bestaan en veel heeft betekend voor innovatie in de kunst- en museumwereld.

Overige publicaties van of met bijdragen van DEN

 • Het culturele leven,  (november 2018)
  In dit rapport presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. Dit model is vervolgens in dit rapport toegepast om het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van tal van bronnen uit en over het culturele leven.

 • Do (Not) Try This at the Museum: Lessons from Digital Museum Lab, (januari 2018)
  DEN initieerde in samenwerking met Waag en de Hogeschool van Amsterdam en het Allard Pierson Museum het Digital Museum Lab. Samen schreven we een artikel over de lessons learned.

 • Boekman Extra: Digitale erfgoedcollecties en de jacht op de gebruikscijfers, (2017)
  In deze Boekman Extra over Erfgoedpraktijken: Meerstemmig en Digitaal schreven Wietske van den Heuvel en Gerhard Jan Nauta (DEN) over de jacht op gebruikscijfers van digitale erfgoedcollecties. 

 • Erfgoed werkt voor uw gemeente, (juli 2017)
  Op 21 maart 2018 vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 bood met deze flyer inspiratie aan gemeenteraadsleden en wethouders om erfgoed prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen.

 • Woordenboek voor het Digitaal Erfgoed (ABC-DE, 2008)
  In 2008 verscheen het ABC-Digitaal Erfgoed, oftewel het ABC-DE, een woordenboek voor terminologie rondom het digitaliseren van erfgoed. Doel was om bij te dragen aan een beter begrip van de vele facetten van digitalisering van cultureel erfgoed. Anno 2021 is het ABC toe aan een update. Die staat dan ook in de planning!
ENUMERATE report on Core Survey 4 (2017)

De Europese resultaten van ENUMERATE, een onderzoek dat inzicht biedt in actuele trends in digitalisering in Europa.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.