Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Onderzoek & Rapporten

DEN houdt een overzicht bij van eigen en andere interessante onderzoeken en rapporten op het gebied van cultuur & digitalisering. Op deze pagina lichten we enkele van deze publicaties voor je uit.

 

Uitgelichte publicaties van of met bijdragen van DEN

DEN publiceert soms zelf rapporten en schrijft regelmatig mee aan publicaties over de thema’s die we belangrijk vinden, zoals digitalisering, innovatieve toepassingen en cultuurbeleid. Daarnaast houden we overheidspublicaties bij en publicaties van de Raad voor Cultuur.

Publieksdata in de culturele sector

In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur.

Aanbevelingen over open data in de cultuursector

Het rapport 'Aanbevelingen over open data in de cultuursector', opgesteld in opdracht van de Taalunie Commissie, bevat aanbevelingen over en relevante voorbeelden van het werken met open data door culturele instellingen.

Boekman Extra: Arttube, lessen van een pioniersplatform

In samenwerking met DEN publiceerde Boekman een Boekman Extra publicatie over Arttube: het kunst- en cultuurplatform dat in 2019 ophield te bestaan en veel heeft betekend voor innovatie in de kunst- en museumwereld.

Boekman Extra: Digitale erfgoedcollecties en de jacht op de gebruikscijfers

In deze Boekman Extra over Erfgoedpraktijken: Meerstemmig en Digitaal schreven Wietske van den Heuvel en Gerhard Jan Nauta (DEN) over de jacht op gebruikscijfers van digitale erfgoedcollecties.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed.

Do (Not) Try This at the Museum: Lessons from Digital Museum Lab

DEN initieerde in samenwerking met Waag en de Hogeschool van Amsterdam en het Allard Pierson Museum het Digital Museum Lab. Samen schreven ze een artikel over de lessons learned.

Overige publicaties van of met bijdragen van DEN

 

Het culturele leven, Andries van den Broek & Yvette Gieles (november 2018)

In dit rapport presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. Dit model is vervolgens in dit rapport toegepast om het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van tal van bronnen uit en over het culturele leven.

 

Erfgoed werkt voor uw gemeente, Kunsten '92, DEN en andere erfgoedinstellingen (juli 2017)

Op 21 maart 2018 vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 bood met deze flyer inspiratie aan gemeenteraadsleden en wethouders om erfgoed prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen.

Subsidiewijzer 2018-2019

Overzicht fondsen & subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2018-2019

ENUMERATE report on Core Survey 4 (2017)

De Europese resultaten van ENUMERATE, een onderzoek dat inzicht biedt in actuele trends in digitalisering in Europa.

Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed (2015)

Gaby Wijers en Hannah Bosma. Inhoudelijke redactie door Robèrt Gillesse

 

Publicaties van de overheid & Raad voor Cultuur

 

DEN houdt een overzicht bij van overheidspublicaties en rapporten van de Raad voor Cultuur die belangrijk zijn voor het gebied van cultuur & digitalisering.

Ga naar het overzicht van overheidspublicaties