Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Overige financieringsmogelijkheden

Onderstaand vind je bronnen die niet functioneren als standaard fondsen, maar ook een belangrijke rol kunnen spelen in de realisering van jouw project. Denk hierbij aan rentevrije leningen,  crowdfunding, en andere wegwijs-tools.

Leningen

➼ Cultuur+Ondernemen

cultuur-ondernemen.nl

Budget: Leningen tot €500.000 per aanvraag tegen 1% rente.

Deadlines: Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Aanvragen worden gedaan via Cultuur+Ondernemen bij het Fonds Cultuur+Financiering; www.fondscultuurfinanciering.nl 

Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen, hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Of het nu gaat om musea, filmhuizen, theatergezelschappen, muzikanten, modeontwerpers, gamedesigners of fotografen. Het fonds helpt kunstenaars, culturele organisaties en creatieven uit alle disciplines om dromen en ambities te verwezenlijken met cultuurleningen. Financieel maatwerk, tegen 1% rente. Het is een stichting zonder winstoogmerk die nauw samenwerkt met overheden en andere fondsen. De doelstelling van het fonds is om zelfstandigen en organisaties in de culturele en creatieve sector te helpen bij het doen van investeringen die zichzelf kunnen terugverdienen. En daarmee uiteindelijk de sector in zijn geheel te helpen.

Sector helpen floreren

Nederland heeft een goede culturele infrastructuur maar de sector is, vooralsnog erg op geefgeld georiënteerd. De focus ligt al snel op subsidies en fondsen en de laatste jaren komt daar het genereren van eigen inkomsten bij. De financieringsvorm lenen biedt nieuwe mogelijkheden. Het biedt de kans om te investeren in de culturele onderneming tegen een bepaalde vrijheid. Het enige dat je zeker moet stellen, is dat de lening binnen een bepaalde termijn kan worden terugbetaald. En elke euro die Fonds Cultuur+Financiering uitleent, komt zo weer terug bij het fonds en kan weer opnieuw worden uitgeleend. De financieringsvorm lenen draagt bij aan een duurzame versterking van de culturele en creatieve sector. Met haar brede productaanbod stimuleert Cultuur+Ondernemen ondernemerschap in de cultuursector.

Contact

Voor meer informatie over de leningen en de procedure kan men terecht op de website van Cultuur+Ondernemen en contact opnemen via onderstaande adressen;

t        020 53 0 59 15
e        cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl   

➼ Fonds Kwadraat

fondskwadraat.nl 

Sinds: 1971

Budget: Je kunt maximaal €8.000 lenen. Voor leningen boven de €5.000 is een borgstelling vereist voor het bedrag boven de €5.000.
Deadlines: De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. De komende sluitingsdata voor aanvragen zijn te vinden op de website.

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Met een rentevrije lening kunnen kunstenaars en ontwerpers zelf investeren in hun werk en artistieke praktijk. De lening kan ook aanvullend zijn op subsidie of andere inkomsten.

Voor wie

Beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers kunnen bij Fonds Kwadraat een rentevrije lening aanvragen. Ook kleine kunstinstellingen, kunstenaarsinitiatieven en – sinds 2021 – galeries komen in aanmerking.
De leningen zijn bedoeld voor allerlei artistieke projecten en producties, zoals voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, een residency, een fotoboek, een kunstenaarsboek of catalogus, een prototype of materiaalexperiment, of een website om je werk te presenteren en archiveren. Ook voor de aanschaf van apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken kun je bij Fonds Kwadraat terecht. 

Contact

Meer informatie is te krijgen via onderstaand emailadres, of neem telefonisch contact met ze op.

t    020 6255 112
e   info@fondskwadraat.nl 

Crowdfunding

➼ Voordekunst

voordekunst.nl 

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector.

Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingscampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via de website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren, bedrijven en partners zijn via voordekunst al meer dan 4800 projecten succesvol gefinancierd.

Missie en visie

Bij Voordekunst vinden ze het belangrijk dat kunst door een groter publiek weer als een belangrijk onderdeel van de samenleving wordt gezien. Zo gaan ze uit van hun twee hoofddoelstellingen:

  • Het stimuleren van ondernemerschap bij creatieve initiatiefnemers en culturele instellingen.
  • Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.
Advies en workshops

Voordekunst helpt bij het opstellen van een realistische crowdfundingscampagne. Ze onderhouden persoonlijk contact met alle makers en geven tips, feedback, coaching. Daarnaast kunnen partners van voordekunst, zoals fondsen en overheden, bijdragen aan crowdfundingcampagnes op voordekunst, door middel van matchfunding.

Op grotere schaal organiseren ze adviestrajecten en workshops over succesvol crowdfunden en het bereiken van je publiek. Naast workshops en adviestrajecten kun je ook naar een voordekunst-spreekuur. Dan loopt een medewerker een-op-een met jou het project door en beantwoordt al je vragen.

Contact

Kijk voor meer informatie over crowdfunden en hoe ze jou kunnen helpen op de website van voordekunst.nl!

t   020 233 70 19

e  hallo@voordekunst.nl  

Overige informatieve bronnen

 

Algemeen

 

➼ Vereniging van Fondsen in Nederland

fondseninnederland.nl/fondsen

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de brancheorganisatie voor vermogensfondsen. De uitgave van het Fondsenboek, waarin de gegevens van ruim 1.000 fondsen in Nederland zijn opgenomen, is de bekendste activiteit van de FIN.

➼ Cultuur+ondernemen

cultuur-ondernemen.nl

Cultuur+Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven, die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Cultuur+Ondernemen kan onder andere hulp bieden bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Ook heeft staat er een financieringswijzer op de website.

Andere financierings- en/of subsidiewijzers

 

➼ Ondernemersplein

ondernemersplein.kvk.nl/subsidies-en-regelingen

Het Ondernemersplein is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en geeft een gratis overzicht van overheidssubsidies die relevant kunnen zijn voor je instelling of project. De kleine 200 regelingen zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

➼ Fondswervingonline.nl

fondswervingonline.nl/regelingen

Fondswervingonline.nl bevat een databank met uitgebreide informatie over meer dan 3.000 financiële regelingen zoals subsidies, fondsen, sponsors en donateurs. De site is bestemd voor stichtingen, verenigingen, overheden en bedrijven die op zoek zijn naar aanvullende financiële middelen. Abonnees van Fondswervingonline.nl hebben toegang tot meer informatie.

➼ Vindsubsidies (voorheen Innovation Connect)

vindsubsidies.nl

Via deze website kun je onder andere ondersteuning krijgen voor het opzetten van kansrijke subsidieaanvragen.

➼ Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Europese Subsidiewijzer

vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-subsidies

De Europese Subsidiewijzer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een overzicht van Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden. Het geeft een overzicht van de Europese fondsen in de financieringsperiode 2014-2020.

➼ Vlaams-Europees verbindingsagentschap - EU subsidiewijzer

vleva.eu/subsidiewijzer 

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) screent en publiceert alle oproepen tot het indienen van voorstellen van Europese instellingen. Op de website wordt een volledig overzicht van Europese subsidies geboden en daarbij beperkt vleva zich niet alleen tot de oproepen die gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Startpagina's

Onderstaande startpagina’s zijn ook de moeite van een bezoek waard:


➼ Startpagina subsidie

subsidie.startpagina.nl

➼ Startpagina vermogensfondsen

vermogensfondsen.startpagina.nl

 

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.