Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Subsidiewijzer

DEN helpt instellingen op weg met het financieringsoverzicht om (deel)projecten op gebied van digitale transformatie te financieren, zoals innovatie, digitalisering van werkprocessen, educatie, erfgoedbeheer, en digitale cultuurproductie.

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitale Transformatie

 

Dit overzicht is geschikt voor cultuurprofessionals, amateurs en instellingen die aan de slag willen met digitale transformatie in de breedste zin. Hierin onderscheidt dit overzicht zich van andere beschikbare financieringswijzers. Digitale transformatie kan betrekking hebben op het digitaal organiseren en presenteren van een museumcollectie, tentoonstelling of andere kunstvorm, maar ook op de mogelijkheden die digitaal verleent aan het vormgeven en ontwerpen van de kunst zelf. Hiernaast vereist digitale transformatie ook een integrale aanpak in de organisatiestructuur, waarvoor deze wijzer ook gebruikt kan worden. Bekijk hier het DEN focusmodel om te kijken waar digitale transformatie in jouw organisatie past.

De fondsen die aan bod komen in dit overzicht verschillen in hun aanpak ten opzichte van digitale transformatie. Sommige regelingen gaan expliciet in op digitalisering. Andere fondsen kunnen hier breder aandacht aan besteden onder de noemer innovatie. Ook hier is dus ruimte voor een focus op digitaal.

Onderstaand vind je je weg naar verschillende indelingen van de wijzer toegespitst op het type project dat jij voor ogen hebt. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de verschillende fondsen voor cultuurproductie, cultuurbeheer, en educatie, of ga uit van een focus op een bepaalde geografische regio. Daarnaast hebben wij ook onderscheid gemaakt tussen fondsen die expliciet in gaan op digitalisering, en innovatiefondsen in bredere zin.

 

 

 

Hiernaast hebben we ook een selectie van andere bronnen gemaakt, zoals culturele leningen, crowdfunding, en overige subsidiewijzers en financieringshulp.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.