Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten

Het jaar 2020 bracht in de podiumkunstensector een enorme beweging op gang om op een andere manier contact te houden met het publiek. Om het verhaal op een andere manier bij het publiek te brengen. Een digitale infrastructuur en samenwerking tussen de instellingen draagt hieraan bij.

Met het project Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten, dat begin 2020 is gestart - dus al voordat de gevolgen van het Coronavirus zich in Nederland ontvouwden - gaat DEN op zoek naar het antwoord op de vraag hoe er binnen de podiumkunsten op dit moment wordt omgegaan met digitalisering. En maken we plannen voor een toekomstige infrastructuur voor de podiumkunstensector.

Via dit project krijgen we als DEN een beter beeld over de manier van werken binnen de podiumkunstensector en hoe digitaal werken hierin kan ondersteunen en de verschillende maatschappelijke functies van podiumkunstinstellingen kan versterken. Daarbij levert dit project voor de deelnemende instellingen kennisuitwisseling op. Het geeft inzicht over eventueel te nemen vervolgstappen rond ieders eigen digitale inspanningen. DEN werkt daarmee aan randvoorwaarden of ‘proof of concepts’ voor een sectorbrede digitale infrastructuur die de cultuursector in staat kan stellen om digitaal het publiek te bereiken en betrekken. 

Dit doen we natuurlijk niet alleen. In nauwe samenwerking met een aantal toonaangevende instellingen onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om digitalisering in te zetten voor  de ontsluiting van online verhalen richting het publiek en om digitalisering een onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. In dit project wordt samengewerkt met een kernteam bestaande uit Holland Festival, Holland Opera, Maas TD, Metropole Orkest en Nederlands Dans Theater. 

Voor de vorming van dit kernteam hebben we bij DEN een aantal uitgangspunten opgesteld:

  1. Spreiding over de verschillende disciplines binnen de podiumkunsten: theater, dans, opera, muziek en festival.
  2. Daarnaast hebben we gekeken naar de aanwezigheid van een interesse in digitalisering, al zijn de uitgangspunten voor de diverse deelnemers verschillend.  

Met het kernteam worden de uitgangspunten voor de toekomstige infrastructuur onderzocht en geformuleerd. Deze uitgangspunten worden daarna aan een brede groep instellingen getoetst. Dit zijn zowel sectorbrede instellingen, zoals Beeld & Geluid en Wikimedia, als andere cultuurproducerende instellingen die als klankbord dienen voor het kernteam. 

Door met deze instellingen diverse activiteiten te ondernemen die te maken hebben met digitalisering, ontstaat er meer kennis en begrip voor de kansen en mogelijkheden die digitalisering in kan nemen in de dagelijkse praktijk en in de wijze waarop deze kansen ingezet worden in de benadering van het publiek. In alle activiteiten die we met het kernteam ondernemen staat de gebruiker en de wensen van de gebruiker centraal. 

De activiteiten die we met de kerngroep ondernemen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s, die gedurende het jaar aan bod komen: 

1.       Gebruikersproposities, inventarisatie en metadatering (voorjaar 2020)
Binnen dit thema gaan we op zoek naar wie het online publiek is en wat dit online publiek wil, onderzoeken we de wijze waarop digitalisering een rol speelt binnen de instellingen en zetten we op een rijtje welke gegevens we kunnen delen om verhalen voor het publiek te maken.

2.       ´Archiving by design´ en onderzoek beheersystemen en zoekfunctie (voorjaar 2020)
Binnen dit thema onderzoeken we de wijze waarop digitalisering onderdeel gemaakt kan worden van de dagelijkse praktijk in de verschillende culturele instellingen. Door te kijken naar beheersystemen en zoekfunctionaliteiten proberen we aan te sluiten bij de wensen van de (digitale) gebruikers.

3.       Creëren van verbindingen, Linked Open Data, maken van verhalen (najaar 2020)
Binnen dit thema onderzoeken we de wijze waarop materiaal van verschillende instellingen elkaar kan versterken en welke verhalen hiermee verteld kunnen worden. 

Deze thema’s hebben alle een andere focus binnen het project, maar zijn ook naadloos met elkaar verbonden. Zichtbaar maken van digitale data en verhalen aan het publiek staat hierbij voorop. Het gaat ons niet om het aanleggen van een zo breed mogelijk archief, maar om focus aan te brengen in de wijze waarop je met het materiaal omgaat. 

Voorjaar 2020: Thema 1:
Gebruikersproposities, inventarisatie en metadatering

Het eerste thema dat we behandeld hebben heeft de basis gelegd voor de activiteiten gedurende de rest van het jaar. Lees verder wat we binnen dit thema hebben behandeld:

Voorjaar/Zomer 2020: Thema 2:
´Archiving by design´ en onderzoek beheersystemen en zoekfunctie


Lees verder wat we binnen dit thema hebben behandeld:

Najaar 2020: Thema 3:
Creëren van verbindingen, Linked Open Data, maken van verhalen 

Verhalen maken, verhalen vertellen, verhalen beleven. De podiumkunstensector leeft van verhalen, verhalen over nu, over vroeger en over de toekomst. Om die verhalen te kunnen blijven vertellen, is het belangrijk dat we nadenken over wat we nu voor de toekomst bewaren. Om verhalenvertellers over 10, 20 of 50 jaar te kunnen laten zien hoe het er nu, in 2020, aan toe gaat.

Het Regieboek helpt instellingen op weg om verhalen op een goede manier te bewaren. Door je collectie goed in te richten, vinden deze verhalen een weg naar de toekomst. Het Regieboek is een startpunt voor instellingen om na te denken over hun collectie.

Spin off

In dit project worden een aantal onderwerpen verder uitgewerkt in spin off projecten. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken naar welke mogelijkheden er online zijn voor het aanbieden van registraties. Zijn daar nog kwaliteitsvoorwaarden voor op te stellen? Daarnaast formuleren we voor de podiumkunstensector als geheel een aantal standaard clausules die opgenomen kunnen worden in de contracten die worden gesloten bij de start van een productie. Deze clausules zijn specifiek gericht om publieke ontsluiting van digitaal materiaal dat samenhangt met de productie te vereenvoudigen en aan te laten sluiten bij de wensen om een voorstelling digitaal een ‘langer leven’ te geven. 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Tanja Zuijderwijk of DEN'er Marcus Cohen

Tanja Zuijderwijk

Tanja Zuijderwijk

Projectleider Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten

Tanja werkt als zzp-er aan het project Samenwerking Sectorbrede Digitale Infrastructuur Podiumkunsten. Daarnaast werkt ze als digitaal projectleider in de cultuursector aan uiteenlopende digitale projecten voor o.a. het Mauritshuis, Het Nieuwe Instituut en Netwerk Digitaal Erfgoed. Als inhoudelijk projectleider met kennis van techniek en maakproces van digitale platforms is Tanja de ideale gesprekspartner als het gaat om digitalisering binnen de cultuursector.

Marcus Cohen

Marcus Cohen

Adviseur

Meer weten over deze projecten of wil je in gesprek over bijvoorbeeld het Focusmodel. Neem contact op met Marcus via

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.