Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Onderzoeksmethodes voor online publieksonderzoek

Hoe beleven bezoekers online cultureel aanbod zoals livestreams of workshops? Wanneer wordt een online cultuurbeleving ervaren als een volwaardige beleving? Op welke manier kan digitaal aanbod van meerwaarde zijn voor bezoekers? Online publieksonderzoek kan inzicht geven in dit soort kwalitatieve vragen.

Hieronder vind je een overzicht van verschillende onderzoeksmethodes voor het onderzoeken van online publieksbelevingen en waarvoor je die kunt inzetten. Wanneer je methodes combineert, wordt het nog interessanter, meer daarover lees je in het artikel ‘De mens achter het scherm: hoe onderzoek je online publiek?’

Kwantitatief versus kwalitatief publieksonderzoek

Er zijn twee soorten onderzoek te onderscheiden: kwantitatief en kwalitatief. 


Kwantitatief
  • Geeft antwoord op de vraag: hoeveel?
  • Geeft inzicht in gedrag van online bezoekers 
  • Geeft de mogelijkheid tot generaliseren naar alle bezoekersgroepen

Kwalitatief
  • Geeft antwoord op de vraag: waarom?
  • Is gericht op het begrijpen van gedrag.
  • Geeft de mogelijkheid tot dieper inzicht in achterliggende wensen, behoeften van geselecteerde bezoekersgroepen.


Of je kwantitatieve of kwalitatieve methodes gebruikt, hangt af van je onderzoeksvraag, bijvoorbeeld:

Onderzoek Methode
Bezoekers / gebruikersprofiel Meestal kwantitatief: tellen, enquête, analytics uit website, social media of kassaregistratie
Evaluatie / waardering

Kan kwantitatief: rapportcijfer in enquête, schalen, etc. 

Kan kwalitatief: open antwoorden in vragenlijsten, diepte-interviews, focusgroep

Behoeften / motivaties Meestal kwalitatief: bijvoorbeeld diepte-interviews, gebruikerstesten

Tabel 1. Met dank aan Anna Elffers

5 onderzoeksmethodes voor publieksonderzoek

Hieronder lichten we vijf methodes toe die je bij de verschillende soorten onderzoeksvragen kunt gebruiken: (micro)survey, statistieken, diepte-interview, gebruikerstest en focusgroepen.

Dit artikel en de voorbeelden kwamen tot stand met dank aan Lotte Baltussen en Anna Elffers.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.