Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Kennisinstituut cultuur & digitalisering

De digitale alternatieven

Wat kun je als kunsten- en erfgoedorganisatie doen om publiek te bereiken en inkomen te realiseren als je geen of minder fysieke activiteiten kunt plannen? DEN zoekt uit welke mogelijkheden digitalisering biedt en deelt de voorbeelden.

Meer informatie
Lessen uit de lockdown

Lessen uit de lockdown

DEN is het afgelopen jaar druk bezig geweest voor de cultuursector om kennis te verzamelen en ontwikkelen over de mogelijkheden die digitalisering biedt om toch samen te blijven werken, het publiek te blijven bereiken en online geld te verdienen met je werk. Nu we midden in een periode van nieuwe beperkingen zitten, lichten we een aantal van onze inzichten nog een keer uit omdat ze nog steeds relevant zijn.

Raad voor Cultuur adviseert Fieldlab Digitalisering

Raad voor Cultuur adviseert Fieldlab Digitalisering

In het op 16 november gepresenteerde advies 'Onderweg naar overmorgen' doet de Raad voor Cultuur een oproep om met de sector te werken aan een langetermijnperspectief, onder andere met een Fieldlab Digitalisering. Als de minister het advies overneemt, gaat DEN met dat Fieldlab aan de slag.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Cultuurmakers en erfgoedbeheerders kunnen van elkaar leren, samenwerken of elkaar stimuleren. Praktijkvoorbeelden zijn projecten uit het veld op het gebied van digitalisering. De ene keer gaat het om een technische oplossing, de andere keer over een manier van samenwerking of financiering.

Duurzaam bewaren, archiveren, digitaal materiaal produceren

Wat betekent digitalisering voor erfgoedbeheerders en cultuurmakers? Niet alleen het bewaren van materiaal van vroeger, maar ook nadenken over hoe je dit nú en voor de toekomst goed inricht. Onder Aan de slag vind je artikelen, tools, handvatten om zelf een digitaliseringsproject te starten.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.