Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Strategize – Ontwikkel je digitale strategie

Hier vind je het programma van maandag 31 mei 2021. Deze dag was onderdeel van DEN's Digitale Transformatie Conferentie (DDTC).

Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de hoogte blijven van aankomende events? Meld je via dit formulier aan voor onze nieuwsbrief.

Hoe bouw je als culturele organisatie aan een duurzame digitale strategie? Welke kennis, tools, beleid en middelen heb je nodig? Thought leaders uit de hele cultuursector geven een kijkje in de keuken van hun digitale strategie. In deze track presenteert DEN ook het online focusmodel, een zelfscan voor culturele organisaties om inzicht te krijgen in hun huidige digitale stand van zaken en inspiratie voor vervolgstappen.

Opening

12.00-12.10

Monique van Dusseldorp, host en moderator van DEN’s online conferentieweek, opent het programma samen met Maaike Verberk (directeur DEN). Deze conferentie brengt echte pioniers bij elkaar, uit binnen- en buitenland. Mensen die het afgelopen jaar het experiment zijn aangegaan. Door corona is er nu momentum voor de hele culturele sector om, op basis van de huidige energie en successen, door te pakken naar een strategisch en duurzaam model van digitale transformatie.

Laten we dit momentum op de conferentie samen aangrijpen. Hoe zorgen we ervoor dat het hele ecosysteem meebeweegt met digitalisering, en wel zo dat het de hele sector ten goede komt?

Monique van Dusseldorp

Monique van Dusseldorp

Host en moderator

Monique van Dusseldorp (55) is bekend als moderator en organisator van evenementen op het gebied van creativiteit, innovatie en technologie. De afgelopen 25 jaar heeft ze een groot aantal (internationale) events mede georganiseerd, waaronder het Wired Event in Londen en TEDxAmsterdam. Op het moment werkt ze o.a. aan het CogX festival in Londen, de Next series events in Hamburg en aan Dutch Digital Day. Ze publiceert daarnaast de nieuwsbrief Van Dusseldorp’s Future of Events, waarin ze haar persoonlijke ervaringen combineert met observaties over de wereld van online bijeenkomsten.

Keynote

Kristel Baele

12.10-12.50

Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur, gaat aan de hand van observaties in op de noodzaak van een duurzame digitale transformatie in de culturele en creatieve sector.

Hoe zetten we digitalisering in voor cultuur voor iedereen? Kan zij kunst en cultuur verrijken, bijvoorbeeld door inspiratie te bieden voor nieuwe kunstvormen? Hoe draagt digitalisering bij aan het beheren en ontsluiten van erfgoed? Wat kunnen we meenemen van ervaringen uit andere sectoren en landen. Wat zijn de uitdagingen en welke randvoorwaarden doen er toe? En: Zijn we bereid te leren van wat niet meteen lukt? Kortom: welke essentiële vragen moeten we ons stellen om te komen tot een digitale strategie voor cultuur?

Kristel Baele

Kristel Baele

Voorzitter Raad voor Cultuur

Kristel Baele is voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zij studeerde onder meer politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent en sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Na haar verhuizing naar Nederland bekleedde zij jarenlang diverse bestuursfuncties in het hoger onderwijs, laatstelijk als voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens was zij lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Organisatie voor internationalisering in het onderwijs (Nuffic) en van de Adviesraad VSB-fondsen. Ook was zij tussen 2010 en 2018 lid van de Onderwijsraad. Naast haar functie bij de Raad voor Cultuur is zij momenteel onder andere toezichthouder bij de Haagse Hogeschool. Zij is tevens lid van de selectiecommissie Deltapremie.

Presentatie

Focus op de digitale transformatie

12.55-13.40

DEN introduceert het DEN Focusmodel, een tool voor culturele organisaties om hun digitale strategie mee te bepalen. Je maakt kennis met alle aspecten van het Focusmodel en ziet hoe het past op de vele digitale initiatieven die het afgelopen jaar langs zijn gekomen. Dit model vormt het frame waarlangs we de agenda voor de digitale transformatie voor de culture sector willen opstellen.

Maaike Verberk (directeur DEN) gaat in op de eerste aanzet van de agenda, die we samen met de deelnemers aan de conferentie verder vormgeven. Je maakt een virtuele rondvlucht langs de vragen, best practices, onderzoeken en samenwerkingen die in de conferentie aan de orde zouden moeten komen. De uitkomsten van al deze sessies en de opgehaalde vragen vormen de input voor de agenda voor de digitale transformatie.  Vervolgens demonstreert Pepijn Lemmens (adviseur DEN) de digitool in het Focusmodel. Wie er zelf direct mee aan de slag wil, kan aan het eind van de dag aanschuiven bij de Tafelsessie Focusmodel 101.

Maaike Verberk

Maaike Verberk

Algemeen directeur

Maaike Verberk is in 2018 gestart als algemeen directeur bij DEN. Daarvoor was Maaike onder meer zakelijk leider bij Toneelgroep Amsterdam en bij STRP Art&Technology in Eindhoven. Ze is verantwoordelijk voor het integraal beleid voor de ondersteuning van de kunsten- en erfgoedinstellingen. Ze zet zich in om met bestaande en nieuwe partners in binnen- en buitenland de cultuursector te inspireren om de kansen en mogelijkheden van digitale transformatie te benutten. Op verzoek van het Ministerie van OCW is Maaike namens Nederland vervangend deelnemer van de Digital Cultural Heritage and Europeana Expertgroup van de EU.

Pepijn Lemmens

Pepijn Lemmens

Adviseur

Pepijn werkt als adviseur bij DEN. Zijn aandachtsgebieden zijn onder meer het verbinden van kennis in een netwerk binnen de podiumkunsten, Artificial Intelligence en nieuwe businessmodellen voor digitale cultuur. Pepijn heeft een achtergrond in de journalistiek en werkte eerder in verschillende digitale rollen binnen de museum- en erfgoedsector.

Workshop

Cultuurpubliek van de toekomst  

13.45-15.00

De workshop omvat een heldere en beknopte introductie op toekomstverkenning. Wat is toekomstverkenning en hoe zet je het in? Na een korte introductie op de DEN scenario’s over de toekomst van cultuurpubliek zal de groep uiteengaan in vier deelgroepen. Elke groep krijgt daarbij een scenario mee. Vanuit het scenario beantwoorden ze de vraag: hoe kan jouw organisatie zich nu al voorbereiden op dit scenario? De deelnemers kiezen een organisatie die ze als voorbeeld centraal stellen in het gesprek.

Freija van Duijne

Freija van Duijne

Toekomstverkenner

Freija (1976) is toekomstverkenner. Als zelfstandig ondernemer verzorgt ze lezingen, training en verkenningsprojecten. Ze ontwerpt en begeleidt verkenningen en strategische agenda’s voor publieke en private organisaties. Haar lezingen zijn toegespitst op tal van onderwerpen, maar gaan in de kern over de link tussen technologische ontwikkelingen en maatschappelijke impact, en de triggers die maken dat we ons meer gaan inzetten voor een betere toekomst.

Workshop

From Big Tech to Alternative Tech [in English]

13.45-15.00

The internet is broken. The American Congress has announced that tech firms will face greater oversight. Australia has ‘unfriended’ Facebook. And Europe plans legislations to limit the power of Big Tech. In the meantime, the pandemic is driving us online even more, making use of the existing free platforms. The Hmm shows you alternatives. During the workshop you will be hacking two platforms that aren’t intended as presentation platform. You will be making tapestries in a Microsoft Excel alternative and meet talking clouds in one of the folders of a privacy friendly version of Google Drive.

Karl Moubarak

Karl Moubarak

Independent Designer, Researcher and Web Developer

Karl is a designer, researcher and amateur software developer. His practice is rooted in the digital sphere and focuses on the design and development of websites with attention to experimental methods of connectivity, publishing, liveness and dissemination. Karl is an active member of the Hackers & Designers Coop, a non-profit workshop initiative in Amsterdam that stimulates collaboration across creative and technological disciplines through shared moments of hands-on learning. Karl's current research with Hackers & Designers is focused on the accessibility, limitations and creative potential of using self-hosted and open-source software as well as the utopian worlds they bring with them.

Margarita Osipian

Margarita Osipian

Programmer and researcher for The Hmm, platform for internet cultures

Margarita Osipian is a researcher, curator, and cultural organiser living and working in Amsterdam. She is a programmer and researcher for The Hmm. Holding an MA in Media Studies from the University of Amsterdam and an MA in English Literature from the University of Toronto, her research has focused on the interconnections between visual culture, technology, and structures of power. In addition to her work at The Hmm, Margarita is also a member of the Hackers & Designers collective, on the curatorial team of Sonic Acts, and part of the artistic core of the W139.

Lilian Stolk

Lilian Stolk

Directeur The Hmm, platform for internet cultures

Lilian Stolk is director of The Hmm, a platform for internet culture, and emoji expert. The Hmm is an inclusive platform for internet cultures. Through events, online editorials, expert advice, and educational programs, The Hmm reflects on people’s online behavior, the latest internet trends, and the mechanisms behind Big Tech companies and their impact on society. Lilian cares about understanding the Internet and has a special focus on internet languages and the rise of image-based communication. She published Het zonderwoorden-boek (2018) about her research on emoji and launched the app Emoji Voter (2019) to democratise emoji.

Leonieke Verhoog

Leonieke Verhoog

programmamanager bij PublicSpaces

Leonieke Verhoog is programmamanager bij PublicSpaces, een organisatie die werkt aan een gezonder internet. Samen met meer dan dertig publieke organisaties hebben ze de missie om te gaan werken met een digitaal ecosysteem dat gebaseerd is op publieke waarden. Ook is Leonieke adviseur bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bij de Digitale Cultuur regeling en werkte ze voorheen bij de VPRO, het VPRO Medialab, Museum de Lakenhal, Virtueel Platform (nu het Nieuwe Instituut) en was ze de oprichter van FigureRunning, een community van hardlopers die met GPS tekeningen maakt. Leonieke houdt van het verkennen van nieuwe (verantwoorde) tools en van (buiten)spelen en ze neemt je in deze sessie mee naar NextCloud, een privacy-vriendelijker alternatief voor Google Docs.

Interactieve sessie

Digitale Transformatie Agenda voor de cultuursector

13.45-14.45

Het afgelopen jaar heeft de cultuursector een spoedcursus digitalisering gevolgd. Ook wanneer het land weer opengaat zal de sector blijvend intensiever gebruik maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Tijdens DEN's Digitale Transformatie Conferentie stellen we daarom samen een eerste aanzet van de Digitale TransformatieAgenda van de cultuursector op. In deze agenda inventariseren we welke kansen en uitdagingen er in de sector worden gezien als het gaat over digitale transformatie, welke barrieres we ervaren om de kansen te benutten en op welke wijze DEN de sector daar het beste bij kan ondersteunen.
 
In deze interactieve sessie verzamelen we jullie input voor de Digitale Transformatie Agenda. Wat zijn de uitdagingen waar je als organisatie in de cultuursector mee te maken hebt? Welke kansen zie je die je graag zou willen benutten? En op welke wijze kunnen we als sector samenwerken en elkaar daarbij ondersteunen? In deze sessie gaan we graag met jullie in gesprek. We doen dat aan de hand van het DEN Focusmodel. De sessie wordt begeleid door Femke van Oorschot en Maarten Kuiper van adviesbureau New Nodes samen met een adviseur van DEN.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Partner bij New Nodes en docent Informatiemanagement & Innovatie

“Het is niet zo moeilijk om geïnspireerd te raken door alle nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen die deze bieden voor organisaties. Maar als je deze kansen als organisatie serieus wilt benutten, waar begin je dan? Hoe herken je trends die potentieel impact hebben op jouw organisatie en wat doe je vervolgens om deze te benutten? Door gebruik van enkele concrete instrumenten help ik je grip te krijgen op deze vragen.”

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Gebruikers en omgeving verbinden bij New Nodes

Onze samenleving is constant in beweging. Deze dynamiek zorgt ervoor dat mogelijkheden en behoeften steeds veranderen. Het vraagt een scherpe en frisse blik om de kansen die hieruit volgen te signaleren en erop in te springen. Dat is niet altijd even makkelijk. Als adviseur bij New Nodes ondersteun ik organisaties daarbij, op een creatieve en analytische manier. Daarvoor help ik de organisatie naar binnen en buiten te kijken bij het doorgronden en analyseren van complexe vraagstukken en processen, om deze vervolgens te vertalen naar concrete kansen en concepten.

Presentatie

The Arts collaborate with Tech [in English]

15.05-16.00

In this session, three speakers from the UK will share how they succeeded to implement innovative working methods and out of the ordinary collaborations with tech companies to create striking new experiences for audiences. How are they implementing technology in their organizations? What are the necessary steps to be able to team up with other parties in the arts sector and beyond? The speakers are looking forward to share their experiences and have a conversation with Dutch cultural professionals about the thinking, collaboration and support that is needed to create an innovative and forward-looking cultural sector.

Sarah Ellis (Director of Digital Development, Royal Shakespeare Company) will talk about a new Shakespeare VR experience and interpretation of A Midsummer Night’s Dream, in which audiences can experience and interact with live performance remotely. Annette Mees (Head of Audience Labs, Royal Opera House) will talk about the hyper reality opera experience Current, Rising, that combines virtual reality with a multisensory set. And Lisa Jonas (Assistant Director Business Planning & Governance, National Theatre) will explain how the National Theatre has introduced smart caption glasses for people with hearing loss, to enable them to fully enjoy the performances. 

Sarah Ellis

Sarah Ellis

Director of Digital Development at the Royal Shakespeare Company

Sarah Ellis is an award-winning producer currently working as Director of Digital Development for the Royal Shakespeare Company to explore new artistic initiatives and partnerships. The latest partnership for the RSC is the Audience of the Future Live Performance Demonstrator funded by Innovate UK - a consortium consisting of arts organisations, research partners and technology companies to explore the future of performances and real-time immersive experiences. She is a regular speaker and commentator on digital arts practice. She has been appointed Chair of digital agency, The Space, established by Arts Council England and the BBC to help promote digital engagement across the arts.

Lisa Jonas

Lisa Jonas

Assistant Director Business Planning & Governance at National Theatre

Lisa has spent her career helping a range of charities and businesses improve their business planning and operations. She has helped businesses to grow from small start-ups to established organisations. As Assistant Director of Business Planning and Governance at the National Theatre her role involves using technology to bring change to the working practices of this large and well established institution. One of the projects that Lisa has progressed in the 2 years that she has been at the NT is the development of the potential for the Smart Caption Glasses that were developed by the NT in 2018.

Annette Mees

Annette Mees

Head of Audience Labs at Royal Opera House

Annette Mees is an award-winning artistic director and immersive theatre director. She is currently the Head of Audience Labs; a new department at the Royal Opera House dedicated to creating immersive ballet and opera experiences using new technology. She was a Creative Fellow for WIRED magazine and The Space. She was the Guest-Artistic Director of the Danish Inspiration Lab and worked on the IK-prize wining Sensorium at Tate Britain. She started her career as one of the co-Artistic Directors of Coney. She advises and speaks nationally and internationally on the integration of live and digital, innovation and new kinds of art.

Tafelsessie

Focusmodel 101

16.05-17.00

Digitale transformatie is te complex om van de ene op de andere dag door te voeren. Het vraagt om een digitale strategie, waarbij je stapsgewijs alle onderdelen van je organisatie meeneemt. Met het Focusmodel kun je toetsen hoe integraal je digitalisering nu aanpakt en waar groeikansen liggen voor de toekomst. Tijdens deze tafelsessie doorloop je zelf het Focusmodel, uitgaande van jouw organisatie. Stel je vragen aan de ontwikkelaars en ontdek hoe je deze tool optimaal inzet.

Gespreksleider: Pepijn Lemmens (adviseur DEN).

 

 

Tafelsessie

DEN Academie & Alumninetwerk

16.05-17.00

Maak kennis met de DEN Academie, het aanbod in herfst 2021 en het DEN Alumninetwerk voor managers in de cultuursector. Amanda Vollenweider en Gerk van der Wal vertellen over hun ervaring met het managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie en hun behoefte om na afloop met de andere deelnemers te blijven sparren over actuele digitale strategische vraagstukken. Heb jij interesse om het culturele seizoen met sparringpartners uit de hele sector op te starten, schuif dan aan bij deze tafelsessie!

Gespreksleider: Chantal Keijsper (Partner Injoin Trainingsbureau & directeur Het Utrechts Archief).

 

Benieuwd naar de rest van het programma?
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.