Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Programma

Het programma van DEN’s Digitale Transformatie Conferentie vindt van 31 mei t/m 4 juni elke dag van 12-17u online plaats. Deelnemers krijgen toegang tot het online platform met keynotes, workshops, interactieve lezingen en grote en kleinere presentaties. Het programma wordt de komende periode uitgebreid. Bevestigde sprekers worden toegevoegd aan het overzicht.

De week van DEN is opgebouwd rondom vijf tracks die alle aspecten van digitale transformatie in de cultuursector omvatten:

Create

De track Create focust op de gevolgen voor de organisatie wanneer makers steeds meer gebruikmaken van digitalisering om nieuwe verhalen te vertellen, zoals door een voorstelling, een concert, een tentoonstelling, kunstwerken of collecties die op nieuwe manieren worden ontsloten en getoond. Digitalisering zorgt voor nieuwe vormen van kunst en creatie. De Covid-crisis heeft gezorgd voor een enorme versnelling in het gebruik van digitale middelen voor in de cultuursector. Deze track belicht de beste voorbeelden en geeft inspiratie voor makers in de breedste zin van het woord.

Experience

Deze track gaat over de beleving van het publiek. Wanneer ontstaat een nieuwe vorm van publieksbeleving bij het kunstwerk, de tentoonstelling, het optreden of archiefmateriaal met behulp van digitale technieken. Hoe verdiepen, verbreden en verlengen culturele instellingen hun digitale publieksaanbod? Wat is online publieksbeleving nu precies? Wat zijn de wensen vanuit het publiek en hoe kunnen instellingen daarop inspelen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in digitale cultuurbeleving? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de track Experience.

Value

De track Value gaat erover op welke manier digitale transformatie waarde kan toevoegen voor jouw organisatie of voor je werk. Hoe draagt digitalisering bij aan het verbeteren van je bereik, impact of maatschappelijke rendement? En hoe draagt digitalisering bij aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen of het vergroten van je verdienvermogen? Nu een groot deel van het culturele leven zich naar het digitale domein heeft verplaatst, worstelen organisaties met het bijbehorende businessmodel. Deze track biedt handvatten voor nieuwe digitale en hybride verdienmodellen en marketingtrends.

Organize

Digitalisering heeft ook gevolgen voor de ondersteunende processen bij het maakproces. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken op afstand, het delen van het maakproces of het archiveren daarvan. Digitaal (samen)werken is niet meer weg te denken uit de cultuurwereld, maar hoe organiseer je dat het beste? Wat vraagt digitaal samenwerken van mensen en organisaties? Hoe bouw je aan een duurzaam digitaal archief, zorg je dat medewerkers en partners toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment? Deze track belicht deze meer organisatorische vragen rondom digitale transformatie.

Strategize

Hoe bouw je als culturele organisatie aan een duurzame digitale strategie? Welke kennis, tools, beleid en middelen heb je nodig? Thought leaders uit de hele cultuursector geven een kijkje in de keuken van hun digitale strategie. In deze track presenteert DEN ook het online focusmodel, een zelfscan voor culturele organisaties om inzicht te krijgen in hun huidige digitale stand van zaken en inspiratie voor vervolgstappen.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.