Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Organize – Betrek digitaal werken in je organisatie

Hier vind je het programma van woensdag 2 juni 2021. Deze dag was onderdeel van DEN's Digitale Transformatie Conferentie (DDTC).

Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de hoogte blijven van aankomende events? Meld je via dit formulier aan voor onze nieuwsbrief.

Digitalisering heeft ook gevolgen voor de ondersteunende processen bij het maakproces. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken op afstand, het delen van het maakproces of het archiveren daarvan. Digitaal (samen)werken is niet meer weg te denken uit de cultuurwereld, maar hoe organiseer je dat het beste? Wat vraagt digitaal samenwerken van mensen en organisaties? Hoe bouw je aan een duurzaam digitaal archief, zorg je dat medewerkers en partners toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment? Deze track belicht de meer organisatorische vragen rondom digitale transformatie.

Keynote en Q&A

Lauren Vargas

12.05-12.45

A human-centric approach to digital transformation [in English]

On the journey toward digital maturity, a series of micro digital transformations are required as one makes their way across the digital wilderness. To chart the best path, an organization requires more than cutting-edge technology or efficient processes. How might cultural organizations build resilience by doing the work to survive to see tomorrow? In this talk, Dr Lauren Vargas will share examples and approaches for how cultural organizations of any size may become more adept at seeing around corners, asking good questions, challenging old knowledge, and being open to sharing ideas and vision. 

Lauren Vargas

Lauren Vargas

Your Digital Tattoo | Independent Researcher and Consultant

By day, Dr. Lauren 'L' Vargas is a digital dragon wrangler with 20 years experience assisting organizations with their community and communication strategies. Vargas is an independent researcher and consultant of Your Digital Tattoo, as well as, a 'One by One' Research Associate with the University of Leicester - delivering a "practical approach to building digital literacies within specific museum contexts" for UK and US museums.

Workshop

Integreer archivering in je productieproces

12.50-13.50

Bij overheidsarchieven is een archief van belang ten behoeve van transparantie en rechtszekerheid voor de burger. Maar archiveren doe je niet alleen maar zodat je informatie over vijf, tien of vijftig jaar nog kunt raadplegen. Gezelschappen in de podiumkunst willen hun publiek graag in het theater ontmoeten, maar hen ook online bedienen. Er zijn nog zoveel meer verhalen te vertellen over de eigen geschiedenis, of over het maakproces en wat er achter de schermen gebeurt. Ook dat begint bij een goed georganiseerd en toegankelijk archief.

Erik Saaman (strategisch adviseur bij het Nationaal Archief) vertelt in deze workshop meer over archivering by design. Dit biedt een praktische insteek voor het inrichten van ICT-oplossingen die de reguliere werkprocessen van de instellingen ondersteunen. Het duurzaam toegankelijk maken van de informatie staat hierbij centraal. In deze workshop wordt je op weg geholpen: welke gebruikers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in je archief? En hoe kun je je archief hiervoor inzetten? Matthijs Nieuwburg (Assistent Zakelijk leider Het Filiaal) gaat in hierbij gesprek met Erik over de manier waarop Het Filiaal in de cloud werkt. Aan de hand van deze casus geven ze tips en tricks aan de deelnemers. 

Erik Saaman

Erik Saaman

Adviseur en projectleider digitale archivering bij het Nationaal Archief

Erik Saaman is strategisch adviseur bij het Nationaal Archief. De afgelopen jaren was hij veelvuldig betrokken bij het ontwerpen van diverse werksystemen voor overheden. Op basis van deze ervaringen hebben Saaman en zijn collega's het concept archivering by design in Nederland verder ontwikkeld. Hij stelt dat de principes van Archivering by Design ook goed als leidraad kunnen dienen wanneer een cultuurproducerende- of een erfgoedinstelling de informatiehuishouding wil verbeteren. En was daarom ook eerder betrokken bij DEN activiteiten op dit gebied.

Matthijs Nieuwburg

Matthijs Nieuwburg

Assistent zakelijk leider bij Het Filiaal

Workshop

Nieuw opdrachtgeverschap 

12.50–13.50

Je organisatie heeft een website nodig. Wellicht een nieuwe. De oude voldoet niet meer of is niet wat je had verwacht. Je wilt inspireren en je collectie tonen in al zijn rijkheid. De verhalen van je museum en je vrijwilligers virtueel delen. Je hebt professionals nodig, een ontwerp, een bureau misschien? Welke stappen zet je om dit proces in goede banen te leiden? Hoe faseer je? Hoeveel budget spaar je op? Wie moet erbij betrokken worden en hoe doe je dat goed?

In deze workshop nemen we het samenwerkingsproces met externen onder de loep. In welke gevallen ga je best aan de slag met een ZZP'er, externe specialist of projectleider? Wat biedt een bureau dat je IT-collega niet voor je oplossen kan? Wat leg je vooraf vast en wat moet je juist in het ontwikkelproces definiëren? We wisselen ervaringen uit met het uitbesteden van meer of minder complexe technische trajecten. Specifiek: webprojecten voor het brede publiek. Aan de hand van vier onderwerpen gaan we in op elkaars goede en slechte ervaringen met opdrachtgeverschap.

Erwin Verbruggen

Erwin Verbruggen

Technisch projectleider bij Q42

Bij Q42 werken vanuit Amsterdam en Den Haag zo'n 80 mensen samen aan het bedenken en maken van dingen met impact. Digitale producten waar je een glimlach van krijgt. Erwin Verbruggen is er strategisch projectleider en ondersteunt ontwikkeltrajecten met onder andere het Rijksmuseum en de Stichting Things That Talk. Na het afronden van zijn masterstudie werkte Erwin tien jaar als projectleider en trainer met en voor audiovisuele archieven rond thema's als gebruikersonderzoek, digitale preservering, webarchivering, open toegang, academisch publiceren en linked data.

Interactieve sessie

Digitale Transformatie Agenda voor de cultuursector

12.50-13.50

Het afgelopen jaar heeft de cultuursector een spoedcursus digitalisering gevolgd. Ook wanneer het land weer opengaat zal de sector blijvend intensiever gebruik maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Tijdens DEN's Digitale Transformatie Conferentie stellen we daarom samen een eerste aanzet van de Digitale TransformatieAgenda van de cultuursector op. In deze agenda inventariseren we welke kansen en uitdagingen er in de sector worden gezien als het gaat over digitale transformatie, welke barrieres we ervaren om de kansen te benutten en op welke wijze DEN de sector daar het beste bij kan ondersteunen.
 
In deze interactieve sessie verzamelen we jullie input voor de Digitale Transformatie Agenda. Wat zijn de uitdagingen waar je als organisatie in de cultuursector mee te maken hebt? Welke kansen zie je die je graag zou willen benutten? En op welke wijze kunnen we als sector samenwerken en elkaar daarbij ondersteunen? In deze sessie gaan we graag met jullie in gesprek. We doen dat aan de hand van het DEN Focusmodel. De sessie wordt begeleid door Femke van Oorschot en Maarten Kuiper van adviesbureau New Nodes samen met een adviseur van DEN.

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Partner bij New Nodes en docent Informatiemanagement & Innovatie

“Het is niet zo moeilijk om geïnspireerd te raken door alle nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen die deze bieden voor organisaties. Maar als je deze kansen als organisatie serieus wilt benutten, waar begin je dan? Hoe herken je trends die potentieel impact hebben op jouw organisatie en wat doe je vervolgens om deze te benutten? Door gebruik van enkele concrete instrumenten help ik je grip te krijgen op deze vragen.”

Femke van Oorschot

Femke van Oorschot

Gebruikers en omgeving verbinden bij New Nodes

Onze samenleving is constant in beweging. Deze dynamiek zorgt ervoor dat mogelijkheden en behoeften steeds veranderen. Het vraagt een scherpe en frisse blik om de kansen die hieruit volgen te signaleren en erop in te springen. Dat is niet altijd even makkelijk. Als adviseur bij New Nodes ondersteun ik organisaties daarbij, op een creatieve en analytische manier. Daarvoor help ik de organisatie naar binnen en buiten te kijken bij het doorgronden en analyseren van complexe vraagstukken en processen, om deze vervolgens te vertalen naar concrete kansen en concepten.

Panelgesprek

Haal alles uit je archief!

13.55–14.55

In dit panelgesprek gaan we in op wat een archief voor culturele instellingen betekent. Gaat het eigenlijk wel over een archief? Of hebben we het over een collectie? In dit panelgesprek verkennen we met een dansgezelschap, een museum en een ontwerpbureau wat hun archief voor hen betekent. Ze vertellen over wat zij als hun collectie zien en gaan in op de vraag waarom het belangrijk is om hier mee bezig te zijn.

Ook gaan we in op de vraag hoe je deze collectie kunt inzetten. Voor je publiek, voor jezelf en voor je collega’s. Als je meer wilt horen over wat je in huis moet hebben om je archief goed te organiseren en wat nu eigenlijk een collectie is, kom dan luisteren naar de inspirerende verhalen van deze sprekers.

Joost Poort

Joost Poort

Senior manager Commerciële zaken bij Nederlandse Dans Theater

NDT is een van de meest toonaangevende en productieve moderne dansgezelschappen ter wereld met voorstellingen in vele culturele hoofdsteden en op internationale festivals. Door middel van digitalisering en online ontsluiting van materialen uit het archief van alle balletten die in de historie van NDT, voor en door het gezelschap gecreëerd zijn, tracht NDT zijn geschiedenis te preserveren en bovendien de maatschappelijke waarde van het erfgoed te vergroten. Joost Poort is verantwoordelijk voor onder anderen marketingcommunicatie en sponsoring en fondsenwerving, en medevormgever van de digitaliseringsprojecten bij het gezelschap. Foto: Rahi Rezvani

Hanna Leijen

Hanna Leijen

Hoofd Documentatiecentrum Museum Boijmans van Beuningen

Na studies geschiedenis, erfgoedstudies en werk in het internationale erfgoedveld, sinds negen jaar werkzaam bij Museum Boijmans Van Beuningen, waarvan sinds 2017 als hoofd van het Documentatiecentrum. Tot het Documentatiecentrum behoren de bibliotheek, het archief, collectieregistratie, fotografie, documentatie over collectiestukken en kunstenaars en het doen van herkomstonderzoek.

Rens Muis

Rens Muis

75B

75B was founded in 1997 and is the partnership of Rens Rogier Muis (Rotterdam, 7 August 1974) and Pieter Cornelis Vos (Utrecht, 2 July 1971). Muis and Vos met at the Willem de Kooning academy in Rotterdam. Their practice contains both commissioned as autonomous works. During and after the academy they worked for sub-cultural venues and initiatives and exhibited in small galleries and on the street. With time their clients became more established and prestigious, mainly in the field of culture and the arts. They designed the identity for the International Film Festival Rotterdam, Ro Theatre, Van Abbemuseum and Mondriaan Foundation.

Presentatie

Digitaal produceren én samenwerken 

15.00–15.55

Als direct gevolg van de COVID19 crisis zien we dat makers in bijvoorbeeld de podiumkunsten digitale wegen bewandelen om het publiek te bereiken als het bezoek aan het theater niet mogelijk is. Dat kan door het streamen van voorstellingen of het maken van een digitale variant of digitaal alternatief. Veel makers ontdekken dat dit in beide gevallen vraagt om expertise van technici, ontwikkelaars, digitale makers en editors. In deze sector werd al veel samengewerkt met ZZP-ers of met andere instellingen aan coproducties. Maar nu waren de creatieve teams en (digitale)makers en technici ook nog eens gedwongen thuis te werken.

Hoe pak je zo’n digitaal maakproces dan aan? Hoe faciliteer je alle betrokkenen? Kun je alles wel online afdoen? En welke tools zet je daarvoor in? En gaat dit niet in tegen de creativiteit? In deze interactieve lezing vertellen Joeri van Spijk (creatief producent bij DE VANDALEN) over hun succesvolle online webserie Toen wij de tijd hadden en de (digitale) toekomstdromen voor hun productiegezelschap. Bo van Bommel (Hoofd Marketing en Publiciteit Noord Nederlands Toneel | Club Guy & Roni) gaat in op de projectleiding en het werken in teams bij de totstandkoming van het digitaal theater NITE Hotel.  

 

Bo van Bommel

Bo van Bommel

Hoofd marketing en publiciteit Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni

Sinds maart 2017 is Bo van Bommel hoofd marketing en publiciteit bij het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Het Noord Nederlands Toneel is één van de vier grootste, rijks gesubsidieerde toneelgezelschappen van Nederland. Onder leiding van artistiek leider Guy Weizman worden voorstellingen gemaakt waarin dans, muziek, beweging, video en tekst allemaal een belangrijke rol spelen. Het international dansgezelschap Club Guy & Roni is opgericht in 2001 door Guy Weizman en Roni Haver. Met een ensemble van dansers vanuit de hele wereld toert de Club in binnen-en buitenland met dynamische, verleidende dansvoorstellingen die ingaan op actuele onderwerpen.

Joeri van Spijk

Joeri van Spijk

zakelijk leider & creatief producent bij DE VANDALEN

Joeri van Spijk is creatief producent bij DE VANDALEN, een productiegezelschap gevestigd in Rotterdam. We verbinden een divers publiek door verhalen te vertellen. Verhalen die je uitdagen en die je blik openen voor alles wat je niet bent of kent. We kiezen voor de vorm die het best bij het verhaal past. Het eerste project van het gezelschap was de webserie Toen wij de tijd hadden, over leven in isolatie en crisis.

Presentatie

Verborgen verhalen ontsluiten

15.00–15.55

Instellingen vertellen vaak mooie verhalen: over bijzondere projecten, over het ontstaan, over een bepaald kunstwerk. Deze verhalen liggen verscholen in de collecties van de instellingen. Door de collecties en archieven naar buiten te brengen en te verbinden aan andere collecties, komen nieuwe verhalen naar boven. Je collectie verbinden aan de collectie van een ander, hoe werkt dat?

Tal Groenman en Mirjam Raaphorst van Geheugen van Nederland komen vertellen hoe zij dat hebben gedaan. Ze vertellen over de wijze waarop ze erfgoed van verschillende instellingen aan elkaar verbinden en waarom ze dat doen. 

Afgelopen jaar is Van Gogh Worldwide gelanceerd, een platform waarop alle werken van Vincent van Gogh worden verzameld. Alle in Nederland aanwezige werken zijn hier nu samengebracht. Hiervoor zijn meer dan 10 collecties aan elkaar verbonden. Een van de initiatiefnemers van dit platform is het Kröller-Müller Museum. Tanja de Boer van het Kröller-Müller Museum vertelt over hoe dit project tot stand is gekomen en welke nieuwe verhalen over Van Gogh ze al tegen is gekomen. Evelien de Visser zal een demo van Van Gogh Worldwide tonen met de nieuwste functionaliteiten van het platform. Nienke van Schaverbeke vertelt waarom Netwerk Digitaal Erfgoed het project Geheugen van Nederland is gestart. 

Tanja de Boer

Tanja de Boer

Hoofd collectie en onderzoek bij het Kröller-Müller Museum

Tanja de Boer is sinds 2018 hoofd Collectie en onderzoek bij het Kröller-Müller Museum. Onder haar verantwoordelijkheid vallen conservering en restauratie, registratie, onderzoek, bruikleenverkeer en depotbeheer. Voorheen werkte ze ondermeer bij de Koninklijke Bibliotheek als hoofd Collectiebehoud.

Tal Groenman

Tal Groenman

Campagnemanager Geheugen van Nederland bij Beeld & Geluid

Met zijn communicatie-achtergrond en zijn bijna 5 jaar ervaring bij een communicatiebureau met verschillende publieke opdrachtgevers, werkt Tal sinds november 2020 bij Beeld en Geluid als campagnemanager voor Geheugen van Nederland. Zijn doel: de prachtige verhalen uit Nederlandse verbonden erfgoed naar het publiek brengen.

Mirjam Raaphorst

Mirjam Raaphorst

Hoofdredacteur Geheugen van Nederland en Klantfunctiemanager bij Koninklijke Bibliotheek

Mirjam, van huis uit historica, werkt al weer een decennium in de wereld van het conserveren, digitaliseren, beschikbaar stellen en vindbaar maken van erfgoed. Ze werkte o.a. bij en mee aan Metamorfoze (nationaal programma behoud van papieren erfgoed), geheugen.delpher.nl en de DBNL.

Nienke van Schaverbeke

Nienke van Schaverbeke

Productmanager bij Beeld en Geluid

Nienke werkt sinds september 2020 bij Beeld en Geluid als Productmanager. Vanuit een achtergrond in de wetenschappelijke uitgeverij (Koninklijke Brill, Cambridge University Press) is Nienke sinds 2012 werkzaam in de culturele erfgoedsector. De afgelopen jaren was zij werkzaam bij Europeana als Hoofd Collecties en heeft ze een breed netwerk opgebouwd binnen de Europese erfgoedsector.

Evelien de Visser

Evelien de Visser

Conservator beeldende kunst bij RKD

Evelien de Visser is sinds 2017 conservator Negentiende-Eeuwse Kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en is gespecialiseerd in de kunsthandel en verzamelaars uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Ze werkt tevens als informatiespecialist voor Van Gogh Worldwide.

Tafelsessie

Samenwerking rondom het Geheugen van Nederland 

16.00–17.00

Dit jaar zijn podiumkunst.net en Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) van start gegaan. Beide netwerken verbinden collecties en archieven van bijvoorbeeld muziek- en theatercollecties, makers en gezelschappen, en ontwerpers en kunstenaars in design en digitale cultuur. Podiumkunst.net wil de schatkist aan beeldmateriaal, archiefopnames en teksten digitaal beschikbaar maken voor iedereen, en zo een inspiratiebron vormen voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Design en digitale cultuur dragen bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Een goed bewaard, ontsloten en toegankelijk geheugen is ook voor de ontwerpdisciplines zelf van belang om te beantwoorden aan de taak die zij in onze cultuur en samenleving toebedeeld krijgen.

Marjon van Schendel (Domeincoördinator Muziek, Podiumkunst.net) en Simon van den Berg (Domeincoördinator Theater, Podiumkunst.net) en Brigitte Jansen (Programmamanager NADD) lichten de verschillende plannen toe. Zo zal ingegaan worden op de netwerking en worden er ideeën gedeeld over manieren om met digitaal cultureel erfgoed diverse gebruikersgroepen te bereiken. Wat gaan deze twee als platforms presenteren in de komende jaren? En waarvoor kun je als erfgoedinstelling of als producerend maker of ontwerper terecht bij NADD en Podiumkunst.net? 

Gespreksleider: Marcus Cohen (adviseur DEN)

 

Tafelsessie

Erfgoed verbinden: hoe werkt dat?

16.00-17.00

Erfgoedinstellingen in Nederland richten zich in het Netwerk Digitaal Erfgoed gezamenlijk op de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed. Dat doen ze met voorzieningen en tools om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren. Wil je weten wat er in het netwerk gebeurt? Wil je weten hoe je de voorzieningen en tools zelf in kunt zetten? Schuif dan aan bij deze tafel, Nienke van Schaverbeke van Netwerk Digitaal Erfgoed en Willy van der Most van Batavialand kunnen je hier alles over vertellen.  

Gespreksleider: Tanja Zuijderwijk (projectleider DEN)

 


Benieuwd naar de rest van het programma?
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.