Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Sprekers Managementprogramma

In het Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie werken we met inspirerende sprekers van zowel binnen als buiten de cultuursector. Hier lees je meer over de achtergrond van de sprekers, bij welk onderdeel je ze tegenkomt en waarom ze het programma belangrijk vinden.

Begeleiding & sprekers op alle dagen

Maaike Verberk

Maaike Verberk

Directeur DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie

"Het managementprogramma geeft een impuls aan het netwerkdenken, de kennisdeling en het bieden van nieuwe inzichten op strategisch niveau in het digitale domein. Daarmee kunnen directies en managers aan de slag bij het formuleren van een beleid waarmee digitale mogelijkheden op passende wijze verweven worden in de activiteiten van hun organisatie. DEN versterkt met dit programma de sector en omgekeerd neemt DEN de kennis en ervaring van dit netwerk aan managers mee in het door ontwikkelen van de Nationale Strategie. Mijn uitdaging is om dit programma in de loop van 2020 cultuursectorbreed te maken en ik ben heel benieuwd naar de inzichten en feedback van de deelnemers!"

Maaike Verberk is in 2018 gestart als algemeen directeur bij DEN. Daarvoor was Maaike onder meer zakelijk leider bij Toneelgroep Amsterdam en bij STRP Art&Technology in Eindhoven. Maaike is verantwoordelijk voor het integraal beleid ten aanzien van het ondersteunen van de kunsten- en erfgoedinstellingen. Ze zet zich in om met bestaande en nieuwe partners in binnen- en buitenland de cultuursector te inspireren om de kansen en mogelijkheden van digitalisering te benutten. Ze is deel van de programmaraad van Netwerk Digitaal Erfgoed. Maaike is op verzoek van het Ministerie van OCW namens Nederland vervangend deelnemer van de Digital Cultural Heritage and Europeana Expertgroup van de EU.

Chantal Keijsper

Chantal Keijsper

Partner Injoin Trainingsbureau & directeur Het Utrechts Archief

"Het is een spannende tijd voor musea, bibliotheken en musea om hun offline activiteiten nog meer te verbinden met een nieuwe digitale strategie. Wat betekent dit voor hun organisatie, hoe zorg je ervoor dat de medewerkers hierbij worden betrokken en goed opgeleid zijn, welke uitdagingen liggen er om nieuwe doelgroepen te bereiken met al die mooie collecties? Ik heb tijdens de eerste editie van het managementprogramma in 2014 ervaren hoe belangrijk en fijn het is om samenwerking te zoeken bij deze vraagstukken en actief kennis met elkaar te delen. Ik kijk uit naar een inspirerende start van het vernieuwde managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie!"

Chantal Keijsper is een ervaren manager in de informatie- en erfgoedsector en gecertificeerd trainer en coach. In 2018 heeft ze samen met Brigit Hoomans het trainingsbureau Injoin opgericht dat organisaties in de informatie- en erfgoedsector begeleidt bij het versterken van hun innovatiekracht. Haar focus is gericht op het ontwikkelen van instellingen tot lerende organisaties. In 2014 was ze deelnemer van het eerste Managementprogramma van DEN. Ze heeft toen ervaren hoe belangrijk het is om samenwerking te zoeken bij nieuwe ontwikkelingen en actief kennis te delen. Ze kijkt uit naar een inspirerende start van het vernieuwde Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie!

Sprekers dag 1

Lauren Vargas

Lauren Vargas

'One by One' Digital Fellow bij University of Leicester

"In this presentation, I introduce 6Ps of digital maturity. Digital transformation within cultural organisations requires the pollination of ideas, a panoramic view of the organisation’s community ecosystem, embracing the paradox of accelerating change, and personalized visitor or user experiences powered by integrated technology platforms that may yield many pathways for an organisation to realize digital maturity. The 6Ps are transient: they change over time, may involve using different tools or developing different habits of mind, and almost always depend upon the individual context of the organisation."

Lauren Vargas levert als 'One by One' Digital Fellow aan de Universiteit van Leicester een "praktische aanpak voor het bouwen van digitale geletterdheden binnen specifieke museumcontexten" voor The National Army Museum en Museum of Londen. Ze werd eerder door The Economist Intelligence Unit genoemd als een van de top 25 van sociale bedrijfsleiders. Vargas heeft een Masters of Liberal Arts, Museum Studies van Harvard Extension School (juni 2014) en heeft onlangs een doctoraat afgerond in Museum Studies (juni 2019) - beide graden gericht op digitale gegevensverzameling en gebruik binnen culturele instellingen. 

Lauren is een digitale en community management-strateeg en veelzijdig communicatieprofessional met meer dan 18 jaar ervaring in interne en externe corporate communicatie, overheidszaken en relaties met communities. Als communicatieprofessional en adjunct-universitair docent helpt ze organisaties en studenten bij het aangaan van relaties met de gemeenschappen die ze bedienen. Ze is gespecialiseerd in digitale transformatieprojecten in gereguleerde industrieën.

Lauren is spreker bij het onderdeel Digitale Klantkunde.

Sprekers dag 2

Maarten Kuiper

Maarten Kuiper

Partner bij New Nodes en docent Informatiemanagement & Innovatie

“Het is niet zo moeilijk om geïnspireerd te raken door alle nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen die deze bieden voor organisaties. Maar als je deze kansen als organisatie serieus wilt benutten, waar begin je dan? Hoe herken je trends die potentieel impact hebben op jouw organisatie en wat doe je vervolgens om deze te benutten? Door gebruik van enkele concrete instrumenten help ik je grip te krijgen op deze vragen.”

Maarten Kuiper is partner bij New Nodes. Als adviseur helpt hij organisaties gebruikmaken van de strategische voordelen van ICT, bijvoorbeeld door het opstellen van een IT-strategie of digitale strategie. Als project- en programmamanager helpt hij organisaties met het realiseren van complexe projecten en programma’s waar de inzet van technologie centraal staat.

Hij combineert zijn kennis van technologie met een bedrijfskundige achtergrond en een fascinatie voor het beter laten werken van organisaties. Hij heeft onder andere gewerkt voor Gemeente Amsterdam, ID College, Kennisnet, Rijksmuseum, SURFnet, Vilans, VO-content, VUmc, Zorginstituut Nederland.

Naast zijn werk bij New Nodes is hij docent Informatiemanagement bij de Business School Nederland en docent Innovatie bij de Hogeschool Windesheim.

Maarten is spreker bij het onderdeel Trends & ontwikkelingen wegen voor je organisatie.

Puck Huitsing

Puck Huitsing

Programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen

"Mijn motto is altijd: 'Alleen ga je harder, samen kom je verder’. Dat geldt ook zeker voor de digitale netwerksamenleving."

Foto: Anne Reitsma

Puck Huitsing studeerde geschiedenis (1987) aan de VU en Change Management SIOO in Utrecht (2002). In 1993 stapte ze over van het bedrijfsleven naar de rijksoverheid. Tussen 2003 en 2010 was Puck directeur Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog bij het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor het programma Erfgoed van de Oorlog.

Tussen 2010 en 2013 was Puck werkzaam als interim manager (programmadirecteur) bij het Nationaal Archief. Ook vervulde ze tussen 2011 en 2013 de functie van interim-directeur van STAP (Stichting Archiefprogrammatuur). Tussen april 2013 en juni 2016 was Puck verbonden aan het NIOD als directeur Collecties en Diensten. Momenteel werkt ze aan de studie ‘De institutionalisering van de herinnering. De rol van de overheid ten aanzien van herinnering in de jaren 1970-1998’.

Puck is spreker bij het onderdeel De digitale netwerksamenleving.

Sprekers dag 3

De sprekers op dag 3 worden nog bekendgemaakt.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.