Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Programmaraad Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie

Het managementprogramma is ontwikkeld in samenwerking met een hiervoor samengestelde programmaraad. De programmaraad denkt mee over de inhoud en opzet en geeft suggesties voor sprekers en literatuur.

De programmaraad bestaat uit:

  • Alice van Diepen, directeur/bestuurder Bibliotheek Deventer
  • Wilbert Helmus, netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed
  • Hans Krabbendam, directeur Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit
  • Annette Schautt, programmadirecteur Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-’45
  • Wim Scholten, directeur Erfgoed Zeeland en secretaris Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland
  • Grietje Smit, programmamanager Innovatie, Koninklijke Bibliotheek
  • Alex Verkade, Directeur VSC, sectororganisatie wetenschapsmusea & science centers

De programmaraad over het programma:

Alice van Diepen

Alice van Diepen

Directeur-bestuurder Bibliotheek Deventer & Athenaeumbibliotheek

"Ik kan het programma Digitale Strategie & Innovatie van harte aanraden als je je, net als ik als directeur van de Bibliotheek Deventer & Athenaeumbibliotheek, realiseert dat het niet gaat om eenvoudigweg digitaliseren, maar om het ontwikkelen van een digitale strategie en goed geïnformeerd zijn over digitale innovatie om de juiste afwegingen te kunnen maken."

Hans Krabbendam

Hans Krabbendam

Directeur Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit

"Met het Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie krijg je inzicht in hoe je je archief- of documentatiecentrum aan kan sluiten op de landelijke digitale infrastructuur en leer je hoe je strategische stappen kunt zetten."

Annette Schautt

Annette Schautt

Programmadirecteur Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-’45

"Musea zien digitalisering vaak als een administratieve taak. Je voert objecten in, net als cijfers. Organisaties denken niet na over de kansen die digitalisering biedt voor het versterken van de eigen missie. Dit programma laat je juist naar die kansen kijken en helpt je ze te pakken.”

Grietje Smit

Grietje Smit

Programmamanager Innovatie, Koninklijke Bibliotheek

"Het programma Digitale Strategie & Innovatie levert de volgende stap: van digitalisering naar een visie ontwikkelen op het beschikbaar maken en delen van erfgoed. Kansen te over: meer dan ooit wordt erfgoedinformatie van en voor iedereen. Dit programma helpt daarbij."

Wim Scholten

Wim Scholten

Directeur Erfgoed Zeeland & secretaris OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland)

"Het ontwikkelen van een digitale strategie is iets waar ook de wat kleinere erfgoedorganisaties in de regio baat bij hebben. Het mooie van de cursus digitale strategie & innovatie is de praktische insteek. Geen uitgebreide theoretische verhandelingen, maar gewoon drie dagen aan de slag aan de hand van concrete onderwerpen. Zo leer je - met en van elkaar - wat een digitale strategie voor je eigen organisatie aan maatschappelijke meerwaarde kan opleveren."

Alex Verkade

Alex Verkade

Directeur VSC, sectororganisatie wetenschapsmusea & science centers

"Wetenschapsmusea en science centers kunnen bij uitstek leidend zijn in digitalisering. Het zwaartepunt verschuift van collectiebeheer naar maatschappelijke impact. Parallel daaraan worden regionale netwerken steeds belangrijker. In beide aspecten kan digitalisering een belangrijke rol spelen. Veel van onze leden houden zich ook inhoudelijk bezig met digitalisering van onze samenleving: zij betrekken publiek bij verhalen over wetenschap en technologie. Ik kan me goed voorstellen dat directeuren en MT-leden van wetenschapsmusea en science centers met dit programma hun visie en voorlopersrol kunnen bestendigen en ontwikkelen."

Wilbert Helmus

Wilbert Helmus

Netwerkmanager Netwerk Digitaal Erfgoed

"Zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van erfgoedinformatie zijn steeds vaker onderwerpen van gesprek in organisaties. Vaak gaat het dan om praktische vraagstukken. Bijvoorbeeld: welke digitale diensten passen goed bij mijn doelgroepen, hoe verbind je collecties aan die van anderen en hoe waarborg ik de toegankelijkheid op langere termijn? Voor instellingen die toe zijn aan een meer strategische benadering van digitaal erfgoed is deelname aan het managementprogramma een aanrader. Het helpt om in elkaars keuken te kijken, te leren van koplopers en voorbeelden te vertalen naar eigen strategische keuzes, in lijn met de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed."

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.