Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Publicaties van de overheid & Raad voor Cultuur

DEN houdt een overzicht bij van overheidspublicaties en rapporten van de Raad voor Cultuur die belangrijk zijn voor het gebied van cultuur & digitalisering.

Overheidspublicaties & publicaties van de Raad voor Cultuur

"De digitale transformatie biedt grote kansen voor het vernieuwen van creatie, het vergroten en verbreden van publieksbereik en het verdiepen van de bezoekerservaring. [...] Digitalisering kan op langere termijn ook bijdragen aan de economische versteviging en de maatschappelijke relevantie van de sector. In dit agenderende advies beantwoordt de raad de vraag welke maatregelen op de korte en middellange termijn noodzakelijk zijn, opdat de digitale transformatie duurzaam kan worden voortgezet."

Over innovatie schrijft staatssecretaris Gunay Uslu: "Het gebruik van digitale middelen vergroot het publieksbereik en maakt nieuwe vormen van presentatie of creatie mogelijk. Culturele organisaties hebben tijdens de coronacrisis de mogelijkheden en meerwaarde van digitale en hybride werkwijzen ontdekt." [...]
"Digitale transformatie maakt de sector sterker en flexibeler, maar vraagt wel een andere werkwijze en nieuwe vaardigheden. Om de sector hierbij te ondersteunen kies ik voor een aanpak waarbij gezamenlijke kennisontwikkeling gestimuleerd wordt en geïnvesteerd wordt in infrastructuur en innovatie. Dit doe ik onder andere door het voortzetten van de Innovatielabs en deskundigheidsbevordering via DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie."

Uit de kamerbrief van Alexandra van Huffelen: "Digitalisering heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Digitale technologie raakt in razend tempo vervlochten met alle onderdelen van onze leefwereld en ons leven."

Hoewel de landelijke overheid deels kampt met andere problemen dan de cultuursector, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire en daaruit voortvloeiende privacy-kwesties en wetgeving op het gebied van data- security en AVG, is er ook overlap. Thema’s als digitale geletterdheid/vaardigheden, inclusiviteit, publieke waarden, businessmodellen en dataverzameling, maar ook educatie, wetenschap en klimaatimpact worden opgenomen in het overheidsbeleid.

Vier thema’s voor het vormgeven van de digitale transitie: 1. Digitale fundament; 2. Digitale overheid; 3. Digitale samenleving en 4. Digitale Economie.

 

Meer bronnen:

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.