DEN houdt een overzicht bij van eigen en andere interessante onderzoeken en rapporten op het gebied van cultuur & digitalisering. Op deze pagina lichten we enkele van deze publicaties voor je uit.

DEN schrijft regelmatig mee aan publicaties over de thema’s waarover we ondertussen veel weten, zoals digitalisering, innovatieve toepassingen en cultuurbeleid. Daarnaast houdt DEN een overzicht bij van andere interessante onderzoeken en rapporten op dit gebied. De meeste van deze publicaties nemen we op als leestips.

Uitgelichte publicaties van of met bijdragen van DEN

Arttube: lessen van een pioniersplatform Boekman extra in samenwerking met DEN (maart 2019)

In samenwerking met DEN publiceert Boekman een Boekman Extra publicatie over Arttube: het kunst- en cultuurplatform dat in 2019 ophield te bestaan en veel heeft betekend voor innovatie in de kunst- en museumwereld.

Het culturele leven, Andries van den Broek & Yvette Gieles (november 2018)

In dit rapport presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. Dit model is vervolgens in dit rapport toegepast om het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van tal van bronnen uit en over het culturele leven.

Het Culturele Leven
Aanbevelingen voor open data in de cultuursector

Aanbevelingen over open data in de cultuursector (pdf), DEN, PACKED vzw, Netwerk Digitaal Erfgoed (juni 2018)

Het rapport “Aanbevelingen voor open data in de cultuursector” is opgesteld door DEN, PACKED vzw en het Netwerk Digitaal Erfgoed in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Het rapport bevat aanbevelingen over en relevante voorbeelden van het werken met open data door culturele instellingen.

Met dit rapport wil de commissie zowel de mensen in de cultuur- en erfgoedwereld als de beleidsmakers ervan doordringen dat open data in het belang zijn van onze kennismaatschappij. Dit rapport geeft een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor (culturele) instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is. 

Meer publicaties van of met bijdragen van DEN

Download Created with Sketch.
Subsidiewijzer 2018-2019

Overzicht fondsen & subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2018-2019

Download Created with Sketch.
ENUMERATE report on Core Survey 4

De Europese resultaten van ENUMERATE, een onderzoek dat inzicht biedt in actuele trends in digitalisering in Europa.

Download Created with Sketch.
Enumerate / De Digitale Feiten 2016-2017

De Nederlandse resultaten van ENUMERATE, een onderzoek dat inzicht biedt in actuele trends in digitalisering in Europa.

Download Created with Sketch.
Erfgoed werkt voor uw gemeente

Kunsten '92, DEN e.a., advies over cultuur aan politieke partijen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Download Created with Sketch.
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. (2015)

Download Created with Sketch.
National Digital Heritage Strategy

This strategy offers a perspective on developing a national, cross-sector infrastructure of digital heritage facilities. (2015)

Download Created with Sketch.
Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed

Gaby Wijers en Hannah Bosma. Inhoudelijke redactie door Robèrt Gillesse (maart 2015)

Overheidspublicaties

Sectoradviezen Raad voor Cultuur
Deel dit artikel