Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitaliseringsprojecten Vlaanderen in stroomversnelling

Om de heropstart van de cultuursector in deze crisistijden te ondersteunen maakt de Vlaamse Regering 5 miljoen euro vrij. Met iets meer dan de helft van dat bedrag gaat meemoo, de zusterorganisatie van DEN in Vlaanderen, een nieuw digitaliseringsproject coördineren.

Om de heropstart van de cultuursector in deze crisistijden te ondersteunen maakt de Vlaamse Regering een aanzienlijke som vrij. Het relanceplan voor de digitalisering van collecties werd goedgekeurd voor een totale som van 5 miljoen euro. Iets meer dan de helft daarvan is voorbehouden voor een nieuw digitaliseringsproject gecoördineerd door meemoo. Dat is goed nieuws voor de sector: door deze eenmalige financiële boost komen vier concrete initiatieven in een stroomversnelling.

De toegewezen middelen, samen goed voor 2,7 miljoen euro, worden de komende twee jaar benut om vier lijnen te realiseren. Samen met verschillende partners uit het culturele veld zetten onze Vlaamse collega's de schouders onder de projecten voor de digitalisering van kranten, foto's en topstukken en voor het uitbreiden van automatische metadattering.

Lees meer over deze vier projecten en over de totstandkoming van deze besluiten bij meemoo.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.