Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Toekomstverkenning Digitalisering 2030

Het kabinet heeft een toekomstverkenning uit laten voeren naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen richting 2030. De Toekomstverkenning Digitalisering 2030 schetst aan de hand van elf trends een beeld onze digitale toekomst.

Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op en geven samen vorm aan onze digitale toekomst. Het is daarom van groot belang dat overheid en samenleving zicht krijgen op mogelijke ontwikkelingen, zich op de toekomst voorbereiden en, waar nodig en mogelijk, ontwikkelingen ook bijsturen.
Met het oog hierop heeft het kabinet een toekomstverkenning uit laten voeren naar de
belangrijkste trends en ontwikkelingen richting 2030. De toekomstverkenning schetst aan de hand van elf trends een beeld onze digitale toekomst. Hiermee beoogt dit onderzoek de grootste kansen en risico’s van digitalisering in kaart te brengen, maar ook kritieke onzekerheden en vragen onder de aandacht te brengen.

Belangrijkste trends

In het onderzoek worden elf dominante trends onderscheiden. Deze komen voort uit
technologische ontwikkelingen op, en tussen, verschillende lagen van de zogenaamde digitale
‘Stack’. De Stack beschrijft digitale technologie als een gelaagd systeem van modulaire
componenten; van ruwe grondstoffen tot digitale diensten, nieuwe culturele collectieven en
innovatieve bestuursmodellen. Deze benadering biedt de mogelijkheid om systematisch na
te denken over digitale innovatie, de rol die schaal- en netwerkeffecten daarin spelen en de
grensoverschrijdende natuur van de technologie.
Naast technologische innovatie zijn de trends ook het gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen. Voor elke trend geldt dat er verschillende maatschappelijke krachten in het
spel zijn die de trend versnellen of juist afremmen, maar er ook vorm en richting aan geven.

Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts binnen en buiten de Rijksoverheid
zijn de volgende trends geïdentificeerd:

1. Mega Ecosystemen
2. Decentralisering
3. Data-soevereiniteit
4. Digitale Valuta
5. Eigenwijze Data
6. Autonomisering
7. Zwermcultuur
8. Virtuele leefwerelden
9. Mensoptimalisering
10. Strijd der Stacks
11. Kwetsbaarheid

Lees over de Toekomstverkenning Digitalisering 2030 op Rijksoverheid.nl

 

Toekomstverkenning Digitalisering 2030

Meer nieuws

Nieuws

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.