Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Culturele en Creatieve Sector sleutel tot herstel Europese economie

De studie, Rebuilding Europe: de culturele en creatieve economie voor en na COVID-19, brengt Europa's bloeiende culturele en creatieve economie vóór de pandemie in kaart, en de gevolgen van de beperkende maatregelen tijdens en erna. Het onderzoek bevat ook een reeks aanbevelingen om de CCS optimaal te kunnen laten bijdragen aan het herstel van de Europese economie.

De Europese culturele en creatieve sector:

  • staat voor twee keer zo veel werkgelegenheid als de telecom en automotive sector bij elkaar
  • groeit sneller dan het EU gemiddelde
  • draagt 4,4% bij aan het Europese GDP
  • is zwaarder getroffen door de pandemie dan toerisme
  • mits afdoende ondersteund, kan het de sleutel zijn tot het Europese herstel

In 2019 vertegenwoordigden de CCS 4,4% van het BBP van de EU in termen van omzet, met een jaaromzet van 643 miljard euro en een totale toegevoegde waarde van 253 miljard euro. De CCS was met meer dan 7,6 miljoen werkende ook een van Europa's toonaangevende banenaanbieders, meer dan acht keer zoveel als in de telecommunicatie-industrie.

De CCS groeide sneller (+ 2,6% per jaar sinds 2013) dan het EU-gemiddelde (+ 2%) en vertegenwoordigden een handelsoverschot van € 8,6 miljard in 2017 (de meest recente cijfers) - wat de status van de EU als culturele grootmacht in de wereldeconomie onderstreept. De creatieve economie kwam ook gunstig uit in termen van technologische innovatie, genderdiversiteit en werkgelegenheid van jongeren.

De CCS wordt zwaarder getroffen door de pandemie dan de toeristenindustrie en slechts marginaal minder dan de luchtvervoerssector. CCS als geheel leed een verlies van meer dan 30% van hun omzet voor 2020 - een geaccumuleerd verlies van € 199 miljard - waarbij de muziek- en uitvoerende kunstsector respectievelijk 75% en 90% verlies leden, beeldende kunst € 53 miljard, audiovisueel € 26 miljard, etc.

Gezien de belangrijke bijdrage van de CCS aan de economie als geheel en het potentieel ervan om de EU uit de crisis te halen, concludeert de studie dat de creatieve sector centraal moet staan ​​bij de Europese herstelinspanningen en wordt een drieledige aanpak aanbevolen: "financiering, empowerment, leverage'. Het beveelt massale overheidsfinanciering en het bevorderen van particuliere investeringen aan, een solide wettelijk kader nodig om de creatieve economie nieuw leven in te blazen en haar groei op lange termijn veilig te stellen, en om de 'soft power' van de CCS  en individueel creatief talent te benutten om maatschappelijke vooruitgang te stimuleren.

Het onderzoek werd door EY uitgevoerd in opdracht van GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) en een brede coalitie van partners en ondersteunende organisaties waaronder de Federatie Creatieve Industrie.

 

Meer lezen?

Orginele bericht: Culturele en Creatieve Sector sleutel tot herstel Europese economie | FCI (dutchcreativeindustries.nl)

Nederlandstalige samenvatting: Europees herstel; De culturele en creatieve sector voor en na de coronacrisis 

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.