Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

New Creative Deal met de culturele en creatieve sector

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie hebben in maart 2021 de ‘New Creative Deal’ gelanceerd: een ambitieus en plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector.

“Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang.”

Het plan richt zich op drie grote ambities: iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken; de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen.

Om deze doelen te realiseren presenteert de sector 31 acties langs vijf hoofdlijnen:

  • Een samenhangend en duurzaam beleid voor de hele culturele en creatieve sector, inclusief media, met één visie en één minister.
  • Voldoende middelen voor de sector om de crisis te boven te komen èn zich duurzaam uit de crisis te innoveren. Hierbij zijn investeringen in de arbeidsmarkt, lokale infrastructuur, ondernemerschap en nieuwe ontwikkelingen van groot belang.
  • Vergroting van de impact van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
  • Stevige investeringen in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
  • Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties en crowdfunding.

 

Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92: “De sector heeft het afgelopen jaar nauw met de overheid samengewerkt om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Met een nieuw kabinet sluiten we graag een New Creative Deal voor een weerbare sector. ”

Han Bekke, voorzitter a.i. van de Federatie Creatieve Industrie: “Via het spraakmakende Fieldlab Evenementen toont de sector aan dat we niet alleen verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook kunnen nemen, zelfs bij zeer complexe vraagstukken zoals de versnelde heropening van publieksevenementen.”

De New Creative Deal geeft uitwerking aan het vorig jaar gepubliceerde Creatief Manifest ‘Cultuur maakt Nederland, Nederland maakt Cultuur’.

Voor de volledige tekst zie: http://cultureelencreatief.nl/newcreativedeal/

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.