Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ook voor de cultuurproducerende instellingen

Demissionair minister Van Engelshoven van OCW lanceerde op 15 maart de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024. De uitvoering is sinds 2015 belegd bij partners binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De geactualiseerde versie sluit nog beter aan bij de digitale transformatie én is verbreed naar het erfgoed van de kunstensector en de creatieve industrie. Lees meer over de uitgangspunten van de cultuurbrede strategie waar DEN aan meeschreef.

Gisteren zette minister Van Engelshoven haar handtekening onder de geactualiseerde Nationale Strategie, waarna ze het stuk virtueel overhandigde aan het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Ze benadrukte dat de update van de eerste versie van de strategie uit 2015 noodzakelijk was vanwege de verdere digitalisering van de maatschappij en de impact hiervan op ons erfgoed.

De geactualiseerde strategie betekent voor het netwerk ‘de stap naar een nog intensievere samenwerking, met nog meer partners’, aldus Van Engelshoven. ‘Maar ook: de stap naar nog meer toegankelijkheid, voor nog meer mensen. En de stap naar het verkennen van wat de nieuwste technologieën ons kunnen bieden.’

 

Demissionair minister Van Engelshoven van OCW. Foto: Arenda Oomen
‘De geactualiseerde strategie is een stap naar nog intensievere samenwerking, met nog meer partners ’

Uitbreiding met cultuurproducerende instellingen

Een nieuw en belangrijk punt in de geactualiseerde strategie is het opnemen van erfgoed van de kunstensector en de creatieve industrie. Digitale archieven van cultuurproducerende instellingen vormen steeds vaker een bron voor nieuwe artistieke producten, bieden nieuwe inzichten in het creatieproces en zijn een inspiratiebron voor makers, van kunstenaars tot ontwerpers. DEN onderstreept het belang van de digitale transformatie voor de toekomstbestendigheid van de cultuursector. Juist ook in de kunstensector. Samen met de nieuwe platformen Podiumkunst.net en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur helpt DEN de cultuurproducerende instellingen bij hun digitale collectievorming en het vastleggen van werkprocessen. Daarbij komen de kennis en tools van partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed goed van pas.

 

7 uitgangspunten van de Nationale Strategie 2021-2024

1. De gebruiker van erfgoed staat centraal

2. Samenwerking is de kracht van het netwerk; van musea tot cultuurproducerende instellingen, van softwareleveranciers tot makers, ze hebben elk een eigen rol

3. Sectorale, thematische en regionale knooppunten zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk

4. Internet is de technische infrastructuur voor het verbinden van erfgoedcollecties

5. Het beheer van tools en andere gemeenschappelijke voorzieningen wordt in het netwerk belegd bij de meest gerede partij

6. De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) vormt het kader voor het verbinden van collecties

7. De inhoudelijke verbinding van erfgoedcollecties krijgt vorm met het drielagenmodel: het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van erfgoed

Meer weten?

Ga naar de website van het Netwerk Digitaal Erfgoed voor meer informatie.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.