Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

UNESCO-rapport over de impact van de COVID 19-crisis op de cultuursector

Het Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions van UNESCO hield van 1 tot 6 februari 2021 een sessie over de impact van de COVID 19-crisis op de culturele en creatieve industrie en besprak de bevindingen van de ResiliArt-beweging tussen 15 april en 30 oktober 2020. Lees nu het rapport met daarin veel aandacht voor de betekenis van digitalisering voor cultuuraanbod.

Het rapport benoemt als een van de aandachtsgebieden de versnelde digitalisering van cultuurgoederen en –diensten. Een van de bevindingen in het rapport betreft verdiensten op digitaal gebied. De consumptie van digitale cultuur is volgens UNESCO tijdens de lockdownperiode enorm toegenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de downloads van online games (stijging wereldwijd met 51 % ten opzichte van 2019) het gebruik van Netflix (een verdubbeling ten opzichte van 2019, met 26 miljoen nieuwe abonnees tussen januari en juni 2020) en grote toename van het gebruik van betaalde streamingplatforms. Met deze online diensten werd juist ook in deze periode geld verdiend door streamingplatforms.

Digitalisering is geen one-size-fits-all oplossing. Hoewel sommige instellingen de middelen hebben om virtuele tentoonstellingen te ontwikkelen of live-stream concerten te organiseren, hebben veel culturele organisaties grote moeite om te overleven. Digitalisering en betere toegankelijkheid van kunst online hebben zelden geleid tot aanzienlijke verdiensten. Dit wordt veelal toegeschreven aan onvoldoende bescherming van het intellectuele eigendomsrecht in de digitale omgeving, minimale vergoedingen op grote streamingplatforms, gebrek aan opleidingsmogelijkheden met betrekking tot nieuwe technologieën en terughoudendheid van het publiek om online te betalen voor artistieke inhoud en diensten.


Behoefte aan gedeelde kennis

Veel punten van zorg die door kunstenaars en professionals uit de culturele sector naar voren werden gebracht, riepen op tot gezamenlijk overleg en het delen van kennis, niet alleen tussen kunstenaars, maar ook met beleidsmakers, overheidsactoren, particuliere entiteiten en onderzoekers. Dit geldt ook voor een andere bevinding uit het rapport: de behoefte aan data. Culturele professionals over de hele wereld pleiten voor meer systematische gegevensverzameling en een uitgebreider in kaart brengen van de culturele sector.


Ondersteunen van digitale transformatie

In het UNESCO-rapport gaat het ook over het ondersteunen van de digitale transformatie. Er wordt bij overheden aangedrongen op het verkleinen van de bestaande digitale kloof door verbetering van de ICT-infrastructuur en subsidiëring van internetconnectiviteit. Een verlaging van de kosten van mobiele data om het verbruik van culturele goederen en diensten te verhogen was een andere aanbeveling. Opgemerkt wordt dat het opzetten van een culturele kweekvijver voor verdienmodellen, het aanbieden van ICT-vaardigheidstrainingen en marketingmodules voor sociale media makers in staat stellen geld te verdienen met hun online content. Subsidie en investeringen in de digitalisering van archieven en toekomstige culturele content werden ook aangemoedigd.

Enkele van de 100 aanbevelingen op het gebied van digitale transformatie

• De bestaande digitale kloof aanpakken door de ICT-infrastructuur te verbeteren en internetverbinding te subsidiëren, ondersteund door passend beleid en wetgeving, financiering en governance

• Verlaag de kosten van mobiele data om het verbruik van culturele goederen en diensten te verhogen

• Ondersteuning van de creatie van lokale online platforms die de toegang tot lokale inhoud bevorderen

• Train makers in ICT- en digitale vaardigheden om online geld te verdienen met hun content

• Moedig artiesten aan om marketingvaardigheden op sociale media te benutten om een nieuw publiek te bereiken

• Subsidiëren en investeren in de digitalisering van archieven en toekomstige culturele inhoud

En verder:

• Vergroot de kennis over intellectuele-eigendomsrechten en digitale mogelijkheden om inkomsten te genereren (bv. betalen voor toegang, reclame en mediagebruik) bij kunstenaars en cultuurmakers

• Stel een mechanisme in om schendingen van het auteursrecht door kunstenaars en het grote publiek te signaleren

• Wees pleitbezorger van digitale technologieën en internet als een publiek goed.

 

Lees het volledige rapport hieronder.

 

UNESCO, Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, veertiende sessie, 1 tot 6 februari 2021 (14 IGC)

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.