Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

COVID-19: cultuur van verandering, of verandering van cultuur?

'De ondernemers die geloven in wat ze kunnen en willen maken, zullen moeten nadenken over strategieën die in het post-COVID-tijdperk tot een zo snel mogelijke hergeboorte kunnen leiden.' Senior docent en onderzoeker Marco van Leeuwen zet uiteen hoe makers en mogelijkheidmakers in de cultuursector een toekomstbestendige strategie kunnen ontwikkelen.

Marco van Leeuwen, werkzaam bij Breda University of Applied Sciences, ziet in de COVID-beperkingen het gevaar dat er een kaalslag plaats kan vinden in het culturele landschap. Daarom roept hij op tot het nadenken over een nieuwe strategie in de cultuursector. Van Leeuwen verdeeld deze nieuwe strategie in zes categoriën: (1) Groei van al geschikte concepten; (2) Adaptatie-met-beperkingen; (3) Zichtbaar pauzeren; (4) Evolutie van businessmodellen; (5) Omdenken; (6) De vergeten groep.

 

Juist in een crisissituatie is de creativiteit, het scheppende en troostende vermogen van deze sector de kracht waar we op mogen hopen.

In de ontwikkeling van de strategie ziet Van Leeuwen verschillende rollen weggelegd voor enerzijds makers (oa. kunstenaars, theatermakers, muzikanten etc.) en anderzijds mogelijkheidmakers (beheerders van podia, beleidsmakers en andere organisatoren). Deze rollen lopen vaak in elkaar over, of kunnen in één en dezelfde persoon verenigd zijn, maar hij gelooft dat de COVID-lockdowns deze rollen verschillend treffen. Beide rollen vereisen een creatief vermogen.

Lees het volledige artikel op de website van Mest.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.