Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Scenario's voor het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs

Vanuit het programma 'Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs' zijn twee nieuwe publicaties verschenen: scenario's voor het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs en een leerdoelenkaart met een overzicht van doelen en leerplankaders.

Vanuit het programma 'Digitaal erfgoed voor het onderwijs' werd samen met SLO aan twee publicaties gewerkt:

  • Scenario's voor het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs
  • Leerdoelenkaart: overzicht doelen en leerplankaders

De publicaties helpen ontwikkelaars en aanbieders van cultureel lesmateriaal om hun aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelen van verschillende vakken en/of leergebieden.

De zes scenario’s in de handreiking schetsen de mogelijke rollen van leraren als gebruikers van cultureel erfgoed. Elk scenario helpt aanbieders van cultureel erfgoed om met leraren in gesprek te gaan over de beste manier om hun aanbod aan te laten sluiten bij de vraag van scholen. 

De leerdoelenkaart geeft inzicht in het gebruik van kerndoelen en tussendoelen voor het geven van onderwijs met en over erfgoed.

Bekijk de publicaties

Bekijk de publicaties via de themapagina 'cultureel erfgoed' op de website van SLO, of download de handreiking met scenario's (pdf) of leerdoelenkaart (pdf) direct. Deze publicaties maken onderdeel uit van stap twee uit het stappenplan 'Digitaal erfgoed in het onderwijs' op onze website. Klik hieronder om naar het stappenplan te gaan.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.