Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Raad voor Cultuur adviseert Fieldlab Digitalisering

De Raad voor Cultuur geeft op 16 november 2020 in zijn advies ‘Onderweg naar overmorgen’ aan dat er een langetermijnperspectief nodig is voor de toekomst van de sector. Er ligt nu een opdracht om de sector wendbaar en weerbaar te maken. DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering ondersteunt deze oproep en we werken met onze kennis en ons netwerk mee aan de toekomstbestendigheid van de sector.

In het op 16 november gepresenteerde advies ‘Onderweg naar overmorgen’ doet de Raad voor Cultuur een oproep aan de minister om met de sector te werken aan een langetermijnperspectief. Dit is volledig in lijn met de opdracht die DEN heeft om de cultuursector te ondersteunen om kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten.

De Raad adviseert de minister onder andere concreet om drie fieldlabs in te richten waarin de sector onderzoek kan doen en kan experimenteren met nieuwe werkwijzen op een drietal relevante terreinen. Voor het Fieldlab Digitalisering adviseert de raad om dit lab te beleggen bij een consortium bestaande uit DEN en twee partners binnen het netwerk Public Spaces.

Fieldlab Digitalisering

Als de minister het advies ten aanzien van het Fieldlab Digitalisering overneemt, worden vraagstukken op het gebied van digitale platformen, publieke waarden, online publiekservaring en artistieke digitale vernieuwingen en hybride praktijken in samenhang onderzocht. DEN zal zich dan de komende 1,5 jaar met de betrokken partners inzetten om toepasbare inzichten en werkvormen met de sector te ontwikkelen en uitkomsten breed met het veld te delen. Zodra we meer weten over het inrichten van het Fieldlab of de procedure daaromtrent, vind je dat op onze website.

 

➡️ Lees het advies van de Raad voor Cultuur

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.