Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Open Call for Ideas gesloten

In de komende periode vindt in samenspraak met een panel een selectie plaats, waarna een shortlist ontstaat. Uit die shortlist worden uiteindelijk maximaal drie ideeën gekozen. DEN ontwikkelt samen met kunstinstellingen of individuele kunstenaars de gekozen ideeën tot een demo, prototype of pilot. Daarvoor is in totaal 210.000 euro beschikbaar.

 

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • Een panel van externe deskundigen bespreekt alle ingezonden ideeën en stelt een shortlist samen van potentiële projecten.
  • De indieners op de shortlist nodigen we vervolgens uit hun idee in een gesprek toe te lichten aan het panel.
  • Het panel maakt daarna een definitieve keuze voor maximaal drie ideeën.
  • Samen met de indiener wordt het idee verder ontwikkeld tot een haalbaar projectvoorstel en bijbehorende projectbegroting, waarin de financiële bijdrage vanuit het open call-budget wordt verdeeld.
  • Per uitgewerkt project wordt een projectteam samengesteld dat de ontwikkeling van het project vormgeeft. De aard van het project bepaalt welke competenties in het projectteam noodzakelijk zijn.
  • Het projectteam bestaat in ieder geval uit de indieners (of een vertegenwoordiging daarvan) en een medewerker van DEN.
  • Verwachte oplevering van de demo, prototype of pilot is twee tot drie maanden na de start van het projectteam.
  • DEN deelt de ervaringen en ontwikkelde kennis tijdens en na het ontwikkelproces breed met de cultuursector en andere geïnteresseerden.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.