Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Auteursrecht en onderwijs: Feit en fictie over de onderwijsexceptie

Met welke rechten moet je als culturele instelling rekening houden wanneer je materiaal wilt inzetten in het onderwijs? Vaak wordt gedacht ‘ik gebruik deze foto voor het onderwijs, dus dan mag het wel’. Dat is helaas niet altijd het geval. Bij het gebruik van erfgoed in het onderwijs gelden er in sommige gevallen andere rechten dan normaal. De onderwijsexceptie in de Auteurswet bijvoorbeeld: deze is ontwikkeld voor scholen, niet voor culturele instellingen. 

Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel ‘Auteursrecht en onderwijs: Feit en fictie over de onderwijsexceptie’. In dit artikel leggen we de onderwijsexceptie uit, lees je een praktijkvoorbeeld van Beeld en Geluid en laten we zien hoe je je (erfgoed)collectie online voor het onderwijs beschikbaar kunt stellen. 

Digitaal erfgoed voor het onderwijs 

Het artikel is een uiting van het programma ‘Digitale ontsluiting erfgoed voor het onderwijs’. Om culturele instellingen te helpen om hun kennis en erfgoedcollecties goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het onderwijs, werken we samen met Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed aan een stappenplan.  

Deze publicatie maakt onderdeel uit van stap 3 het stappenplan: Maak en publiceer digitaal lesmateriaal. Het volledige stappenplan vind je hier.

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.