Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Boekmanstichting start monitoronderzoek cultuur en corona

De uitbraak van het coronavirus dwong maatregelen af die de culturele en creatieve sector hard hebben geraakt. Inmiddels hebben instellingen en makers meer zicht op ondersteuning voor het komende seizoen, maar een integraal overzicht van de gevolgen voor de sector als geheel is er nog niet.

Via een maandelijkse monitor voor 2020 en 2019 brengt de Boekmanstichting de impact in kaart van de maatregelen rond corona op de culturele en creatieve sector. Bedoeling is om deze vervolgens voor langere tijd te monitoren.

"De informatievoorziening die wij willen realiseren ontbreekt momenteel, terwijl deze van groot belang is voor de sector. Vanuit haar functie als bovensectorale ondersteunende instelling op het gebied van de culturele kennisinfrastructuur, neemt de Boekmanstichting deze handschoen graag op. Om hierop snel te kunnen reageren, is een samenwerking gezocht met SiRM (Strategies in Regulated Markets) en Significant APE, vanwege hun inhoudelijke expertise en eerdere onderzoekswerk op precies die terreinen die in dit project worden onderzocht. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie van het Ministerie van OCW.

Er wordt op ingezet om het eerste deel van de gegevens die opgehaald worden in dit onderzoek in november op te leveren om vervolgens op regelmatige basis over deelgegevens te rapporteren. Vervolgens worden de gegevens opgenomen in de pilot voor een nieuwe cultuurmonitor die momenteel wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting om ook in een bredere context gevolgd te kunnen worden."

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.