Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Rapport NEMO over digitalisering en copyright verschenen

NEMO (Network of European Museum Organisations) heeft een enquête gehouden over digitalisering en copyright om er zo achter te komen met welke uitdagingen musea in Europa te maken krijgen. In juli verscheen het rapport over dit onderzoek (Engelstalig).

De NEMO-werkgroep Digitalisering en IPR geeft aanbevelingen aan Europese beleidsmakers, maar ook aan nationale museumorganisaties en musea in het algemeen. Deze drie groepen werden ook in de enquête benaderd. Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:

 • Meer dan 80% van de musea die reageerden, beweerde meer zichtbaarheid als belangrijkste doelstelling voor het digitaliseren van hun collecties te hebben, op de voet gevolgd door 75% van de musea die verhoogde toegang en educatief gebruik noemden. Meer dan 65% van de musea heeft als doelstelling om metadata te leveren aan onderzoekers.
 • 3 van de 4 musea geven aan dat hun grootste belemmering met betrekking tot de digitalisering en online toegankelijkheid van de vaste collecties onvoldoende middelen (geld) en onvoldoende (tijd van) personeel zijn.
 • Minder dan 20% van de collecties van reagerende musea is online beschikbaar. Dit betekent dat minder dan de helft van de gedigitaliseerde objecten beschikbaar is voor het publiek.

Ook identificeert het rapport twee zorgwekkende trends:

 • Bij alle enquêtevragen over cijfers over de digitalisering van collecties gaven veel respondenten onvolledige antwoorden of sloegen vragen helemaal over. Dit is opvallend en suggereert dat er een mechanisme ontbreekt om het digitaliseringsproces en de online toegankelijkheid in veel musea te volgen.
 • Er is een zichtbaar gebrek aan communicatie tussen belanghebbenden die betrokken zijn bij het digitaliseringsproces van cultureel erfgoed, of het nu gaat om operationele of juridische kwesties.

NEMO doet op basis van deze bevindingen enkele aanbevelingen:

 • Europese en nationale wettelijke kaders, met name met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (IPR), moeten het toestaan dat musea volledig zichtbaar worden op internet en de best mogelijke toegang tot hun collecties online kunnen bieden.
 • Musea moeten worden beschouwd als onderwijsinstellingen en moeten daarom de uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht krijgen die onderwijsinstellingen ten goede komen. 
 • Musea zouden meer middelen moeten krijgen om hun collecties te digitaliseren.
 • Musea zouden toegang moeten hebben tot mogelijkheden voor capaciteitsopbouw en opleiding van museumpersoneel om collecties te digitaliseren.
 • Het netwerk van ondersteunende regionale, nationale en internationale organisaties of werkgroepen moet zichtbaarder worden voor musea via communicatiestrategieën, conferenties enz.
 • Musea moeten worden gezien en behandeld als aanjagers van innovatie in financieringsbeleid dat gericht is op de digitale transformatie in het algemeen. Dit beleid omvat de geplande financieringsprogramma's van de EU, zoals Horizon Europa, Digitaal Europa, het EU-investeringsprogramma en de Europese structuur- en investeringsfondsen.

 

Lees het volledige rapport via ne-mo.org.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.