Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

CC Open GLAM Platform stelt fondsen beschikaar voor activiteiten en verhalen

Het CC Open GLAM Platform stelt geld beschikbaar voor activiteiten die zijn afgestemd op het platform en voor verhalen van ondervertegenwoordigde communities voor het Medium Open GLAM.

Algemene financiering voor activiteiten die zijn afgestemd op het platform

Voor algemene projecten en activiteiten die aansluiten bij het platform is in totaal USD 10.000 beschikbaar. De voorkeur gaat uit naar projecten die minder vragen dan het totale bedrag (een redelijk bedrag ligt tussen USD 2.000-3.000). Er zijn geen voorwaarden verbonden aan hoe het geld kan worden uitgegeven. De voorkeur gaat uit naar projecten die actiegerichte items bevatten en die globaal van aard en reikwijdte zijn.

De selectiecommissie analyseert de volgende criteria voor het toekennen van prijzen voor de projecten:

  • Algemene kwaliteit van het voorstel (niveau van voltooiing, meetbare impact, leesbaarheid, vervolgplan en duurzaamheid).
  • Afstemming van het voorgestelde project op de doelstellingen en werkzaamheden van het platform.
  • Diversiteits- en billijkheidsoverwegingen (hoe gaat het project om met diversiteit en billijkheid?)
  • Partnerschappen en betrokkenheid van andere actoren.
  • Redelijk, goed bereikbaar budget.

De oproep staat open voor elk platformlid of elk actief lid van de Open GLAM-gemeenschap. Aanvragen kan tot 3 augustus. Meer informatie en het aanmeldformulier vind je bij het Creative Commons global network.


Call for stories: Open GLAM in ondervertegenwoordigde gemeenschappen

Het Open GLAM-onderzoek door Douglas McCarthy en Andrea Wallace heeft een globaal beeld opgeleverd waarin "Open GLAM" ("Galerijen, Bibliotheken (Libraries), Archieven en Musea") voornamelijk in de Verenigde Staten en Europa lijkt te gebeuren. Dit soort kaarten en visualisaties kunnen echter ook lastig zijn. De verzamelde gegevens weerspiegelen mogelijk bepaalde data biases in plaats van de echte praktijk.

Er zijn instellingen en beoefenaars in ondervertegenwoordigde gemeenschappen die deelnemen aan Open GLAM, door immaterieel erfgoed te documenteren, inhoud uit het publieke domein vrij te geven, of die goede redenen kunnen hebben om "Open GLAM" zorgvuldig te benaderen. De redenen waarom deze verhalen mogelijk niet in de frontlinie verschijnen, kunnen verschillen, maar soms komt het omdat de mensen achter die verhalen niet de tijd, de middelen of de mogelijkheid hebben om ze te produceren. 

Om mensen aan te moedigen om over die verhalen te schrijven en hun praktijken en ervaringen te documenteren, stelt het Open GLAM Platform van Creative Commons in totaal USD 4.800 beschikbaar om in totaal 16 stukken of verhalen te produceren, waarbij USD 300 per stuk aan de persoon of groepen wordt betaald die ze schrijven. We verwachten de helft van het geld te besteden aan verhalen uit Afrika en de andere helft aan de rest van het Zuiden en / of ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

Voor deze oproep omvat 'ondervertegenwoordigd' de volgende categorieën:

Deze verhalen zullen worden gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie (CC BY, CC BY SA of CC0) via de Open GLAM Medium-publicatie, onder redactie van Douglas McCarthy en Evelin Heidel. Meer informatie en de aanmeldprocedure vind je bij het Creative Commons Global Network.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.