Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Compensatieregeling voor musea met meer dan 100.000 bezoekers

Het Mondriaan Fonds biedt tijdelijk aanvullende ondersteuning aan regionale musea met een landelijke uitstraling die financiële problemen hebben als gevolg van covid-19. 

Doel van de regeling is om deze musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen.

De deadline voor het aanvragen van deze compensatie is 10 juli 2020.

Met deze regeling geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van het steunpakket van cultuur van 300 miljoen euro. Bij het opstellen van de regeling is dan ook zoveel als mogelijk aangesloten bij de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de toelichting daarop.

Het totale budget voor deze compensatieregeling is 16 miljoen euro. De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De compensatieregeling is bedoeld als een gelijkwaardige matching op de aanvullende middelen die gemeenten en provincies hebben gekregen om culturele instellingen te ondersteunen in deze crisis. Een belangrijke voorwaarde is daarom dat het museum door gemeenten of provincies een financiële bijdrage heeft gekregen.

De bijdrage is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld ten minste 100.000 betalende bezoekers hadden. Als het museum minder bezoekers heeft kan worden aangevraagd als de instelling langdurig een Rijkscollectie in bruikleen heeft en deze aan het publiek toont; of als het museum een aanvraag voor subsidie heeft ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vergezeld van een voordracht van de provincie, die voor advies is voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. Ook kan worden aangevraagd als het museum gevestigd is in een provincie waar geen instelling is die aan deze criteria voldoet.

Voor musea met 40.000 – 100.000 betalende bezoekers per jaar wordt op dit moment een aanvullende compensatieregeling ontwikkeld vanuit de eigen middelen van het Mondriaan Fonds.


Lees meer over de regeling bij het Mondriaan Fonds.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.