Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Mondriaanfonds: Open Oproep Digitaal Erfgoed

Voor wie: erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken
Wat: voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van collecties materieel en immaterieel cultureel erfgoed
Deadline aanvragen: 3 augustus 2020

Voor wie en wat?

De oproep is bedoeld voor erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken en kan worden gebruikt voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een algemeen publiek, de interactiviteit van digitale collecties vergroten en de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed beogen te versterken. De bijdrage is niet bedoeld voor het digitaliseren zelf maar voor de ontwikkeling van toegankelijkheid en/of publieksparticipatie. Het resultaat moet een duurzaam karakter hebben, tot een sterkere, bruikbare digitale infrastructuur leiden en navolgbaar zijn door anderen. Een bijdrage kan ook worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke digitaliseringsplannen.

Deze Open Oproep Digitaal Erfgoed heeft tot doel dat collecties op een creatieve manier gebruiksvriendelijk digitaal beschikbaar worden gesteld aan relevante doelgroepen, zodat bijzondere en duurzame samenwerking van erfgoedinstellingen onderling – al dan niet met andere maatschappelijke partners – wordt gestimuleerd. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het digitaal beschikbaar stellen van de collecties. Er moet door aanvragers tevens zijn nagedacht over hoe het erfgoed interessant en bruikbaar kan worden gemaakt voor de gebruikers en hoe het publiek op een actieve manier bij het proces kan worden betrokken (bijvoorbeeld via crowdsourcing). De aanvragers moeten duidelijk maken wat het belang van de plannen is, waar de interesse van het publiek uit bestaat, hoe ze de kennis en beelden van de collecties willen gebruiken en hoe instellingen die nu nog niet participeren en doelgroepen die nog niet zijn vertegenwoordigd kunnen worden betrokken.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.